ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. เปิดรับสมัครแล้ว พร้อมปั้นสู่ 5 สาขาวิชาชีพ

รศ.ดร. ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดเผยว่า ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เปิดรับสมัครการฝึกอบรมสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาช…

thaipr.net

30 ม.ค. 66

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม รับสมัครนศ. ใช้คะแนน TGAT/TPAT

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)วิทยาเขตปราจีนบุรี รับสมัครผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี…

thaipr.net

30 ม.ค. 66

คณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้ารางวัลชนะเลิศ สื่อการเรียนรู้ต้นแบบ จากโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

ผลงาน “ห้องเรียนแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรออนไลน์” จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทสื่อการเรียนรู้ต้นแบบ…

thaipr.net

26 ม.ค. 66

นักศึกษา I-BIT มจพ. คว้ารางวัล Senior Project Show Case Award 2022

นางสาวณัฐกมล เนตตะสูต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ…

thaipr.net

25 ม.ค. 66

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. MOU กับวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วย รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์…

thaipr.net

23 ม.ค. 66

“DNS” คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท-เอก ภาคการศึกษาที่ 1/2566

ภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ( DNS ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก…

thaipr.net

17 ม.ค. 66

สโมสรโรตารี นนทบุรี มอบทุนการศึกษา และ บ.สหพัฒนพิบูล มอบเจล หนุนกิจกรรมวันเด็ก

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี  นางสาวสุพัตรา พรหมศร ประธานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีนนทบุรี…

thaipr.net

6 ม.ค. 66

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

รศ. ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมด้วยรศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร…

thaipr.net

6 ม.ค. 66

คณะครุศาสตร์ฯ MOU กับบริษัท ร็อคเดล กรุ๊ป จำกัด

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(มจพ.) พร้อมด้วย รศ.ดร.อนันต์ สืบสำราญ อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ…

thaipr.net

28 ธ.ค. 65

มจพ. รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)  สำหรับผู้มีวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2566  รับสมัครระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565…

thaipr.net

27 ธ.ค. 65
1 2 3 24