คณะอุตสาหกรรมเกษตร จับมือ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม ถ่ายทอดความรู้สู่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์

อาจารย์ ดร. พัชรี ปราศจาก อาจารย์ ดร.เปรมศักดิ์ พวงพลอย พร้อมด้วยคณาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี และ คณะครูและนักเรียนต้นแบบจากโรงเรียนนนทรีวิท…

thaipr.net

28 ก.ย. 65

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. เปิดบ้านให้คณะครู-นักเรียน รร.นนทรีวิทยา เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ พร้อมร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ

ผศ.ดร.ปิยะรัชช์ กุลเมธี คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ต้อนรับคณะครูและนักศึกษาจากโรงเรียนนนทรีวิทยาคม จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโรงเรียนภายใต้องค์กา…

thaipr.net

27 ก.ย. 65

มจธ. อันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยไทยในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากการจัดอันดับของ URAP 2021-2022

สถาบันการจัดอันดับ University Ranking by Academic Performance 2021-2022 ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับการจัดอันดับ ดังนี้ อันดับ 1…

thaipr.net

26 ก.ย. 65

มจธ. รับสมัครนักศึกษาป.เอก โครงการทุน มจธ.-สวทช. ภาคการศึกษาที่ 2/2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.)…

thaipr.net

21 ก.ย. 65

มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ กฟผ. ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โครงการห้องเรียนสีเขียว

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)…

thaipr.net

20 ก.ย. 65

ทีม The Industrious คณะอุตสาหกรรมเกษตร คว้าทุนการศึกษา จากการประกวด Smart Idea by GSB Startup ปี’65

นางสาวพิชยา ฐีตะธรรมานนท์ และนางสาวอารีรัตน์ เชื้อชัย นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ทีม The Industrious) ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร…

thaipr.net

15 ก.ย. 65

มจธ. เชิญร่วมเปิดประสบการณ์ Robot/AI ในงาน “FIBO ON TOUR 2022” 17-18 ก.ย.นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอเชิญร่วมเปิดประสบการณ์หุ่นยนต์ในงานมหกรรมการแสดงผลงาน FIBO ON TOUR 2022 ในงาน AI / ROBOTICS FOR ALL EXPO 2022 ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2565…

thaipr.net

13 ก.ย. 65

มจพ. เปิดสนามจัดการแข่งขัน 2022 MakeX Thailand Robotics Competition รอบเก็บคะแนน สนามที่ 2

รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษาและงานสวัสดิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน 2022 MakeX Thailand…

thaipr.net

13 ก.ย. 65

มจพ. รับสมัครนักศึกษาใหม่ ADMISSION ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครผู้กําลังศึกษา หรือสําเร็จการศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์…

thaipr.net

29 ส.ค. 65

สัมภาษณ์พิเศษ ยืน 1 IAESTE Thailand เรื่องแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค ประจำปี 2566

ผศ.ดร.สุพิชชา ชีวพฤกษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัญชีและการเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและผู้ช่วยเลขาธิการ IAESTE Thailand (ไอเอสเต้ ประเทศไทย) เปิดเผยว่า…

thaipr.net

29 ส.ค. 65
1 2 3 20