สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มจพ. MOA กับ ASSIST เพื่อจัดหาอุปกรณ์สำหรับ “ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการฯ และพลังงานทดแทนสมัยใหม่”

ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วย คุณ Arumugaraj Davitdurai Pandian ผู้อำนวยการ ASSIST และ คุณสง่า แต่เชื้อสาย ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา…

thaipr.net

21 ก.ย. 66

IAESTE Thailand เปิดรับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค ประจำปี 2567

IAESTE Thailand (ไอเอสเต้ ประเทศไทย) รับสมัครนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิคประจำประเทศไทย ประจำปี 2567 (The International Association for the Exchange of Students…

thaipr.net

15 ก.ย. 66

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ. รับสมัครโควตาเรียนดี ปี’67

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) เข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ…

thaipr.net

14 ก.ย. 66

ฮาว-ทู > แปลงแนวคิดและฝันเป็น ‘เงินทุน’ ต่อยอดและร่วมพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี

สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอเชิญชวน Startups, SMEs และ วิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการ ‘สร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในภูมิภาค P1-New Regional…

thaipr.net

12 ก.ย. 66

ดีพร้อม เดินเครื่องปลายปี เฟ้นหา 25 สุดยอดธุรกิจสร้างสรรค์ พร้อมต่อยอดสู่เวที Design Award คาดสามารถกระตุ้น ศก. กว่า 30 ล้านบาท

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม เดินเครื่องยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผ่านการยกระดับธุรกิจสร้างสรรค์ให้ดีพร้อมสู่วิถีใหม่ (Creative-Next 2023) “GO ONWARD :…

thaipr.net

8 ก.ย. 66

John’s band ขึ้นโชว์อีกครั้ง ในงานวันภาษาไทย ประจำปี 2566

John’s (จร-เอส) วงดนตรีเด็กสตรีนนท์ ที่ชื่อว่า “John’s band ” We are John’s band ร่วมแจมสร้างสีสันความสนุกในงานวันภาษาไทย ประจำปี 2566 กับละครเวที เรื่อง หฤทัย อสุรี สุดอลังการ ด้วยเวที แสง สี เสียง…

thaipr.net

4 ก.ย. 66

มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย NFU สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

รศ.ดร.อัยยะ จันทรศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Prof. Li – Wei Chen, Vice President for…

thaipr.net

31 ส.ค. 66

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา สปป.ลาว

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม พร้อมด้วย รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.วิทวัส ทิพย์สุวรรณ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผศ.ดร.จรัญ…

thaipr.net

31 ส.ค. 66

“John’s band ” วงดนตรีเด็กสตรีนนท์ เปิดตัวโชว์พลังเสียงครั้งแรกงานสัปดาห์วิทย์ ที่ รร. สตรีนนท์

“John’s band ” เป็นชื่อวงดนตรีของกลุ่มเด็กๆ ที่มีหัวใจรักเสียงเพลง พร้อมร้อยยิ้มที่น่ารัก สดใส ต่างคนต่างมาร่วมตัวอยู่ด้วยกันเพราะเสียงเพลงมันเรียกร้อง ให้เหล่าสาวๆ เดินทางมาเจอกัน…

thaipr.net

21 ส.ค. 66

กิจกรรม “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market :R2M” โครงการบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการ และ สร้างแผนธุรกิจจากงานวิจัย สำหรับนักศึกษา มจธ.ระดับปริญญาตรี โท เอก

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 สำนักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม (สออ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดกิจกรรม “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ Research to Market :R2M” โครงการบ่มเพาะความเป็นผ…

thaipr.net

21 ส.ค. 66
1 2 3 30