ม.มหิดล เผยเทคนิค ใช้ “ใจสัมผัสใจ” เพื่อเข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์

นับเป็นเวลาเกือบครึ่งทศวรรษแล้วที่ “กลุ่ม iCulture” หรือ”กลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล” ได้ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาแ…

InfoQuest Limited

19 พ.ค. 65

ม.มหิดล เตรียมผลักดันเทคโนโลยีใหม่ T-cells รักษามะเร็ง สู่ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขั้นสูง

คงไม่มีใครที่อยากฟังผลตรวจร่างกายที่เหลือเพียงหนทางรอดแห่งปาฏิหาริย์ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพที่ถึงทางตัน ด้วยความพยายามของมนุษย์ในการที่จะเอาชนะธรรมชาติรวมทั้งการเจ็บไข้ได้ป่วย…

InfoQuest Limited

19 พ.ค. 65

ม.มหิดล ลดอุบัติภัย ออกแบบแผงกั้นลดแรงเฉื่อยในถังรถบรรทุกน้ำมัน ด้วยพลศาสตร์ของไหล

เป็นธรรมดาของผู้ใช้รถใช้ถนนหลายราย ในเวลาที่ต้องร่วมทางกับรถบรรทุกน้ำมันขนาดมหึมาด้วยแล้ว อาจเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในความปลอดภัย เนื่องจากข่าวอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง จนต้องพยายามหลีกเลี่ยงไปขั…

InfoQuest Limited

18 พ.ค. 65

ม.มหิดล สร้างสรรค์ “นวัตกรรมชุมชน” ริเริ่ม “โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค” สร้าง “ระบบแหล่งอาหารปลอดภัย” เพื่อชุมชนยั่งยืน

คงจะปฏิเสธกันไม่ได้กับข้อเท็จจริงที่ว่า “เมื่อชุมชนอยู่ได้มหาวิทยาลัยจึงอยู่ได้” ดังนั้นหน้าที่ใส่ใจดูแล และเป็นที่พึ่งของชุมชน จึงถือเป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงว…

InfoQuest Limited

17 พ.ค. 65

ม.มหิดล พร้อมพิสูจน์ผลงานวิจัย-นวัตกรรมคุณภาพของน.ศ. สร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยลงทุนวิทย์ 27 พ.ค.นี้ ที่นิทรรศการออนไลน์SciEx 2022

หลายสิ่งบนโลกที่รอวันพิสูจน์ให้เห็นคุณค่า เช่นเดียวกับต้นไม้ที่รอวันเติบโตออกดอกออกผลงดงาม เมื่อกล่าวถึง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตพญาไท ซึ่งมีที่ตั้ง ณ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร…

InfoQuest Limited

13 พ.ค. 65

ครั้งแรกของโลก ม.มหิดล ค้นพบใช้ยาเบาหวานรักษาโรคตาบอดทางพันธุกรรมลอนเป็นผลสำเร็จในห้องปฏิบัติการ

1 ใน 45,000 คนทั่วโลกต้องประสบชะตากรรมจากอาการตาพร่ามัวเฉียบพลันจนกระทั่งตาบอดสนิทจากการถ่ายทอดความผิดปกติทางพันธุกรรมตั้งแต่วัยเยาว์ ทางเดียวที่จะหยุดความโชคร้ายนี้ได้ คือ ความพยายามในการสร้างองค์ควา…

InfoQuest Limited

12 พ.ค. 65

ม.มหิดล เชื่อมั่นศักยภาพเยาวชนเปลี่ยนโลกด้วย STEM EDUCATION

วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ตรงกับ “วันวิสาขบูชา” ซึ่งองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ประกาศเป็น “วันสำคัญของโลก” ธรรมกับธรรมชาติเป็นของคู่กันฉันใด “หลักคำสอนของพระพุทธศาสนา”…

InfoQuest Limited

10 พ.ค. 65

ม.มหิดล รณรงค์พื้นที่ปลอดบุหรี่100% เพื่อคุณภาพชีวิตผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล

วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี ตรงกับ”วันงดสูบบุหรี่โลก” ที่หลายคนถือเป็นวันเริ่มต้นของการหยุดสูบบุหรี่ซึ่งปีนี้มีคำขวัญว่า “บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม” เพื่อเพิ่มความตระหนักและการจัดระ…

InfoQuest Limited

9 พ.ค. 65

ม.มหิดล วิจัยประยุกต์ใช้เคมีควอนตัมกู้วิกฤติพลังงานโลก

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะยั่งยืนได้ จะต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม ในยามที่โลกกำลังอยู่ในภาวะที่ทรัพยากรมีอยู่อย่างจำกัด ด้วยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการใช้ทรัพยากรที่มีอย…

InfoQuest Limited

9 พ.ค. 65

ม.มหิดล ประสานพลัง Hardpower – Softpower สร้าง “ทุนมนุษย์” หนุนชาติผงาดเวทีโลก

ในเวทีโลกยุคปัจจุบันที่ประเทศมหาอำนาจไม่ได้มาจากกองกำลังสู้รบ แต่มาจากศักยภาพทางเศรษฐกิจผนวกกับการสร้างเครือข่าย บนพื้นฐานอันแข็งแกร่งของการมีองค์ความรู้อันเป็นหัวใจของการพัฒนาสู่ประเทศอุตสาหกรรม…

InfoQuest Limited

6 พ.ค. 65
1 2 3 29