ม.มหิดลต่อยอดพัฒนาสูตรอาหารทางการแพทย์ต่อชีวิตผู้ป่วยเด็กเมตาบอลิซึมบกพร่อง

โปรตีนเป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกายในทุกเพศทุกวัย โดยโปรตีนประกอบขึ้นจากกรดอะมิโน (amino acid) ในธรรมชาติที่มีอยู่ 20 ชนิด ซึ่งแตกต่างกันไปตามชนิดของโปรตีน กรดอะมิโนมีทั้งกรดอะมิโนจำเป็นซึ่งร่…

thaipr.net

19 ก.ย. 66

ม.มหิดลเปิดป.โทการจัดการสุขภาพสัตว์ป่าแห่งแรกในไทยไขปริศนาโรคติดเชื้อในลูกช้าง

การศึกษาทาง “พยาธิวิทยา” (Pathology) เพื่อให้ทราบถึง”กลไกการเกิดโรค” นับเป็นกุญแจสำคัญสู่การสร้างแผนที่เพื่อการค้นหาการรักษาและป้องกันโรค จากความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้า…

thaipr.net

19 ก.ย. 66

ม.มหิดลพบครั้งแรก สารสกัดจาก’เมล็ดงาม้อน’ต้านอักเสบต้านการก่อมะเร็งลำไส้ใหญ่

“เมล็ดงาม้อน” (Perilla seed) ในแวดวงอาหาร ปัจจุบันนิยมใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญของ “ซุปเปอร์ฟู้ด” (Superfood) เพื่อสุขภาพที่หลากหลาย จุดเด่นที่ทำให้ผู้บริโภค “ยกนิ้ว”…

thaipr.net

18 ก.ย. 66

ม.มหิดลมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีอาหารยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและประเทศชาติ

การใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอาหาร ยังคงมีความท้าทายในทุกยุคทุกสมัย เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้มีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาหารไว้ถึง 5 ส่วนงาน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบ…

thaipr.net

15 ก.ย. 66

ม.มหิดลต่อยอดระบบ MUFE มอบโอกาส’ฉลาดเลือก’แด่’ผู้ฉลาดเรียนรู้’

ทิศทางของการจัดการศึกษาในปัจจุบันไม่ได้เพียงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาได้เร็วที่สุด จะได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือเข้าสู่โลกแห่งการทำงานให้เร็วที่สุดเท่านั้น แต่เป็นไปเพื่อ…

thaipr.net

14 ก.ย. 66

ม.มหิดลวิจัยสู่ความยั่งยืน เสริมงานวิจัยพื้นฐาน ผสานสู่ประโยชน์เพื่อมวลมนุษยชาติ

บทบาทของนักวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยท่ามกลางสังคมและเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลง การทำงานวิจัยต้องตอบโจทย์และแก้ปัญหาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงรวมถึงสามารถต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน …

thaipr.net

11 ก.ย. 66

ม.มหิดลต่อยอดรักษาตรงจุดโรคทางระบบประสาท หัวใจ และหลอดเลือดสู่ GMP

“ฝุ่นเซลล์” หรือ “ถุงนอกเซลล์” (Extracellular Vesicles) ถือกำเนิดมาจากเซลล์ทุกชนิดของร่างกาย พบได้ทั่วไปในเนื้อเยื่อและของเหลวในร่างกาย มีขนาดตั้งแต่ 30 นาโนเมตร ถึง 4,000…

thaipr.net

11 ก.ย. 66

ม.มหิดลวิจัยค้นพบ’สารสังเคราะห์จากสมุนไพรไทย’ต้านภาวะไตเสื่อมจากเบาหวาน

โรคซึ่งมีสาเหตุจากกลไกการเกิดโรคที่ซับซ้อน มักอยู่ในกลุ่มโรคติดต่อไม่เรื้อรัง NCDs โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขระดับโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโลกอย่างรุนแรง…

thaipr.net

7 ก.ย. 66

ครั้งแรกของโลก ม.มหิดลผลิต’อาหารโฟมโปรตีนสูงเพื่อผู้สูงวัยจากข้าวหอมมะลิไทย’

ด้วยเทคโนโลยีทางอาหาร เปลี่ยน “ข้าวหอมมะลิไทย” ให้เป็นนวัตกรรม “อาหารโฟมโปรตีนสูงเพื่อผู้สูงวัย” ผลงานโดยอาจารย์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล จะทำให้ “ข้าวหอมมะลิไทย”…

thaipr.net

7 ก.ย. 66

ม.มหิดลคิดค้น ‘สมการประเมินคาร์บอนเครดิต’ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเชิงลึก

ภาคตะวันออกของประเทศไทย แม้จะนับเป็นที่ “หยั่งราก” แหล่งที่สองของ “ต้นยางพารา” พืชเศรษฐกิจของประเทศไทย และปลูกในพื้นที่ที่ไม่กว้างใหญ่มากนักเมื่อเทียบกับพื้นที่ปลูกยางพาราในภาค…

thaipr.net

6 ก.ย. 66
1 2 3 60