ม.มหิดล เตือนคนรุ่นใหม่เสพและสร้างสื่อสุขภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม

“สื่อ” ในสมัยที่ยังมีไม่หลากหลาย ต้องนำเสนอภายใต้การควบคุมเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคม แต่เมื่อมาถึงปัจจุบันในยุคแห่งโลกไร้พรมแดนที่ท่วมท้นด้วยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งทุกคนเป็นได้ทั้ง…

thaipr.net

3 ต.ค. 65

ม.มหิดลชี้วิจัยโรค NCDs เปลี่ยนเป้าหมายสู่รุ่นเยาว์

แม้ทั่วโลกจะประสบวิกฤติโรคอุบัติใหม่ อาหาร และพลังงานจนทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ แต่ก็ไม่ได้ทำให้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) มีอุบัติการณ์น้อยลง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวรส มีกุศล รองหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลส…

thaipr.net

3 ต.ค. 65

ม.มหิดล สร้างขุมพลังชุมชนเพื่อผู้ป่วยระยะท้าย

หากเปรียบชีวิตเหมือนกับการแข่งขันกีฬา ที่สุดแห่งความหวัง คือการได้เข้ารอบสุดท้าย พร้อมขึ้นแท่นรับถ้วย และเหรียญรางวัล ก่อนโบกมืออำลาตำแหน่งแชมป์ เมื่อมีผู้มาชิงชัย เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่ต้องต่อสู้กับโ…

thaipr.net

3 ต.ค. 65

ม.มหิดล เตรียมเปิด “ศูนย์ดนตรีบำบัด” ยกระดับสู่การเป็น “Music Therapy Hub” แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใน 5 ปี

“ดนตรีบำบัด” (Music Therapy) ถือกำเนิดโดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกัน Everett Thayer Gaston (พ.ศ.2444 – 2513) “บิดาแห่งดนตรีบำบัด” ผู้เป็นฟันเฟืองสำคัญสู่การจัดตั้งหลักสูตรดนตร…

thaipr.net

30 ก.ย. 65

ม.มหิดล เชื่อมั่นจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติและวัฒนธรรมนำพาประเทศสู่ทางรอดวิกฤติเศรษฐกิจ

ด้วยองค์ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมศึกษาที่ประเมินค่าไม่ได้ บูรณาการกับองค์ความรู้ทางสุขภาวะ และต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม จะนำพาประเทศสู่ทางรอดจากวิกฤติเศรษฐกิจ ผ่านมิติของการจัดการท่องเที่ยวเชิงว…

thaipr.net

29 ก.ย. 65

ม.มหิดล ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพิ่มผลผลิตเกษตรชุมชน ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีจัดการสิ่งแวดล้อม

หากชุมชนผนึกกำลังช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม เชื่อว่าอนาคตของผืนป่าและลุ่มน้ำอันอุดมสมบูรณ์ จะเป็นที่พึ่งพิง และหล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้คงอยู่สืบไป รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทร…

thaipr.net

28 ก.ย. 65

ม.มหิดล แนะศึกษาวิทย์ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วย “ชีววิทยาคอมพิวเตอร์” เชื่อมั่นเทคโนโลยีศึกษาเซลล์เดี่ยวสู่การค้นพบที่ไม่มีวันสิ้นสุด

การเรียนรู้ที่ถ่องแท้ ต้องศึกษาแบบเจาะลึกลงไปถึงจุดเริ่มต้นเช่นเดียวกับ “ชีววิทยา” หรือการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ที่ต้องเริ่มต้นตั้งแต่จุดกำเนิดจากเซลล์เดี่ยว ซึ่งเปรียบเหมือน”พิม…

thaipr.net

28 ก.ย. 65

ม.มหิดล ใส่ “หัวใจผู้ประกอบการ” ผ่าน “สื่อภาษามือ” เตรียมต่อยอดใช้ AI เพิ่มโอกาสเข้าถึงผู้พิการทางการได้ยิน

คนพิการมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เช่นเดียวกับคนทั่วไปที่มีความต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต ซึ่งในการเริ่มต้นธุรกิจใดๆ เพียงเงินทุนที่สู้อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมาอย่างยาวนานด้วยความยากลำบาก…

thaipr.net

28 ก.ย. 65

ม.มหิดล สร้างชุมชนแข็งแกร่ง ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นภารกิจที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ เพื่อกำจัดให้หมดไปจากประเทศไทย ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักของ “วันเฮลท์มหิดลนครสวรรค์” (MUNA One Health Center)…

thaipr.net

20 ก.ย. 65

ม.มหิดล สร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารเสริมโปรตีนสูง เพิ่มมูลค่า-คุณค่า”ถั่วดาวอินคา” สนองนโยบาย BCG เพื่อเศรษฐกิจชาติ

กระแสนิยม “ถั่วดาวอินคา” (sacha inchi) ในประเทศไทยมีมานานกว่าทศวรรษแล้ว โดยเป็นที่ยอมรับในฐานะพืชอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่งเรียกชื่อตามลักษณะของผลคล้ายรูปดาว นิยมนำเมล็ดในที่มีรูป…

thaipr.net

19 ก.ย. 65
1 2 3 38