ม.มหิดล เตรียมเปิดอบรม “ทักษะพร้อมใช้” ดูแลผู้บาดเจ็บนอกโรงพยาบาลออนไลน์

ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ตามที่ได้ยินเสียงไซเรน (siren) ต่างภาวนาให้ผู้ประสบเหตุที่กำลังรอคอยปาฏิหาริย์อยู่ในรถพยาบาลฉุกเฉิน (ambulance) ผ่านพ้นนาทีวิกฤติ กลับบ้านไปด้วยความปลอดภัย การแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไ…

thaipr.net

8 ก.พ. 66

ม.มหิดลปรับปรุงป.โทชีวเวชศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ รับสมัครครอบคลุมผู้จบวิทย์สุขภาพ

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกชีวิตต่างต้องเติบโตด้วยอาหาร รวมถึงอาหารจากเนื้อสัตว์ ซึ่งเป็นแหล่งสร้างโปรตีนที่สำคัญ รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ศิวะพงษ์ สังข์ประดิษฐ์ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต…

thaipr.net

7 ก.พ. 66

ม.มหิดล ร่วมเสกสรรค์เมนูข้าวโอ๊ตจาก “อาหารสู้ชีวิต” สู่ “อาหารเพื่อชีวิต”

หากเหตุผลในการเลือกรับประทานอาหารมาจากปัจจัยด้านคุณค่าทางโภชนาการเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่มีที่มาจากมุมโลกใดๆ ก็สามารถนำมาทำเป็น “อาหารเพื่อชีวิต” โดยนำมาผสมผสานกับวัตถุดิบภายในท้องถิ่…

thaipr.net

6 ก.พ. 66

ม.มหิดล ยืดอกรับบท “พี่เลี้ยง” ผลิตป.โทและเอก ประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพระดับโลก

นับเป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษแล้ว หลังจากที่ประเทศไทยได้ประกาศ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ “30 บาทรักษาทุกโรค” เป็นหลักประกันให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุม…

thaipr.net

3 ก.พ. 66

ครั้งแรกในไทย ม.มหิดล เปิดหลักสูตร 2 ปริญญา ผลิตป.เอก “พยาบาลนวัตกร”

ปัจจุบันโลกของนวัตกรไม่ได้จำกัดอยู่ที่วิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง วิชาชีพ “พยาบาล” ก็สามารถต่อยอดทางการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์บริการให้ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ผ่านการเสริมทักษะสู่กา…

thaipr.net

2 ก.พ. 66

ม.มหิดล สานต่อพลังหนุนส่งองค์ความรู้วิศวกรรมศาสตร์สู่ความยั่งยืน

จาก “มหาวิทยาลัยสีเขียว” (Green University) สู่”มหาวิทยาลัยยั่งยืน” (Sustainable University) เป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ห่วงใยอนาคตของ…

thaipr.net

1 ก.พ. 66

ม.มหิดล เปิดอาณาจักรข้อมูลสุขภาพ สู่ความหวังใหม่เพื่อคนไทยใช้ชีวิตง่ายขึ้น

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล จากต้นกำเนิด สู่ยุค 5G ยังคงความเป็นผู้นำทางการแพทย์ของประเทศไทยที่ได้พัฒนาสู่Smart Hospital ซึ่งสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัย…

thaipr.net

30 ม.ค. 66

ม.มหิดล จับเทรนด์ “อนาคตศาสตร์” สร้างสรรค์รายวิชาออนไลน์

จากยุคของสื่อมวลชน (Mass Media) สู่ยุคของสื่อใหม่ (New Media) ที่มีเครือข่ายโยงใยถึงกันผ่านระบบออนไลน์ ทำให้อำนาจที่แท้จริงในโลกยุคดิจิทัลแห่งอนาคต ขึ้นอยู่กับ “ศักยภาพแห่งการสื่อสาร”…

thaipr.net

30 ม.ค. 66

ม.มหิดล เร่งสร้างขุมพลังยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ

เมื่อโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งในการนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานวิชาการที่ตอบโจทย์เพื่อให้สามารถเข้าใจกับปัญหาและพร้อมรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น…

thaipr.net

26 ม.ค. 66

ม.มหิดล สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อการสอนผลิตจักษุแพทย์คุณภาพ

กว่าจะเป็นจักษุแพทย์ผู้รักษาดวงตาของผู้ป่วย แพทย์ประจำบ้านจะต้องผ่านการเรียนและฝึกฝนจนชำนาญกับครูแพทย์ พร้อมสื่อการสอนที่มากด้วยประสิทธิภาพ ก่อนรักษาผู้ป่วยจริง  ซึ่งสื่อการสอนที่ดีที่สุด…

thaipr.net

24 ม.ค. 66
1 2 3 45