ม.มหิดล เตือนพฤติกรรมเนือยนิ่งจากวิกฤติ COVID-19 เสี่ยงโรคซาร์โคเพเนีย (Sarcopenia) สูญเสียมวลกล้ามเนื้อในผู้สูงวัย

เวลาไม่เคยทำร้ายผู้ที่ไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ แม้เวลาจะทำให้สภาพร่างกายต้องเปลี่ยนแปลงไป แต่หากมีใจสู้ และไม่อยู่เฉย ก็จะสามารถใช้เวลาที่มีอยู่บนโลกได้อย่างมีความสุข…

thaipr.net

7 มิ.ย. 65

ม.มหิดล ส่งเสริมเศรษฐกิจชาติ – ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมประยุกต์องค์ความรู้ทางเคมีอินทรีย์ ลดต้นทุนผลิตยาใหม่

กว่าจะได้ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อใช้ประโยชน์ในแต่ละชนิด ต้องผ่านกระบวนการต่างๆ มากมาย โดยต้องลงทุนทั้งในด้านงบประมาณ เวลา ทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชาติ และที่สำคัญตามมาด้วยปัญหาทาง…

thaipr.net

6 มิ.ย. 65

ม.มหิดล เสนอทางรอดฝ่า “วิกฤติซ้ำซ้อน” พลังงาน-อาหารแพง

หลังจากประชากรโลกต้องประสบกับ “อุบัติเหตุชีวิต” จากวิกฤติการแพร่ระบาดจนเกิดการเรียนรู้ “อยู่กับ COVID-19” แต่ก็ต้องมาเผชิญกับ “วิกฤติซ้ำซ้อน” พลังงาน-อาหารแพงซึ่งส่…

thaipr.net

6 มิ.ย. 65

ม.มหิดล ร่วมกับ สกสว. และ NSFC สาธารณรัฐประชาชนจีน ลุยสำรวจวงปีไม้และหินงอก ปกป้องล่มสลายอารยธรรมมนุษย์ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change)

นวัตกรรมสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ต่างๆ ของโลกที่ยังรอคอยการค้นพบ โดยมีความจำเป็นต่อการพัฒนาสังคมในทุกระดับ รวมถึงชุมชน ซึ่งเปรียบเหมือนรากฐานของสังคม จากความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ…

thaipr.net

31 พ.ค. 65

คณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ม.มหิดลร่วมกับ ภาคเอกชนพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม สร้างต้นแบบของสถานบริบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร เพื่อเป็นที่พึ่งของผู้สูงวัยไทย

ในปี 2565 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” (Complete aged society) โดยมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในอัตราร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมด และคาดว่าในปี 2576 จะเข้าสู่การเป็น…

thaipr.net

30 พ.ค. 65

ม.มหิดล มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย เพิ่มความเชื่อมั่นไทยสู่ประเทศอุตสาหกรรม

ในการก้าวสู่ประเทศอุตสาหกรรมทั่วโลกจำเป็นต้องมีการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยประเทศไทยได้นำมาตรฐานมอก.2677-2558 เป็นกรอบชี้วัด ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา ก็มีความจำเป็นจะต้องสร…

thaipr.net

30 พ.ค. 65

ม.มหิดล แนะใช้ดนตรีกระตุ้นเรียนออนไลน์

เสียงดนตรีนอกจากกล่อมโลกให้เกิดสันติสุขแล้ว หากใช้ได้อย่างเหมาะสม จะเป็นเหมือนมนต์วิเศษที่ทำให้ผู้ฟังเกิดแรงผลักดันสู่ความสำเร็จได้ดังใจหวัง เช่นเดียวกับการเรียนการสอนออนไลน์ หากปล่อยให้เกิด”dea…

thaipr.net

24 พ.ค. 65

ม.มหิดล ชุบชีวิตวิกฤติโรคท้องร่วงในประชากรโลก ส่งเสริมปลูก “พริกไทยดำ” ทำยาใหม่เสริมวิจัยรักษาตรงจุดเฉพาะราย

“ความกลัว” มักเกิดขึ้นจาก “ความไม่รู้” เช่นเดียวกับเวลาที่ต้องเดินอยู่ในความมืด และเข้าไปในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยมาก่อน แล้วรู้สึกกลัวว่าจะต้องเดินไปชนอะไรที่ไม่รู้เข้า…

thaipr.net

24 พ.ค. 65

ม.มหิดล ชี้ทางเพิ่มทักษะ เพิ่มโอกาสชีวิตในโลกยุคเมตาเวิร์ส

โลกยุคเมตาเวิร์ส คือ ที่รวมเอาโลกจริงและโลกเสมือนจริงเข้าไว้ด้วยกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการใช้ชีวิต แต่ก่อนที่จะไปให้ถึงเมตาเวิร์สนั้นจำเป็นที่จะต้องทำโลกจริงให้ดีก่อน ซึ่งการมุ่งสู่เมตาเวิร์สที่ถึงพร้อม…

thaipr.net

24 พ.ค. 65

ม.มหิดล เผยเทคนิค ใช้ “ใจสัมผัสใจ” เพื่อเข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์

นับเป็นเวลาเกือบครึ่งทศวรรษแล้วที่ “กลุ่ม iCulture” หรือ”กลุ่มพันธกิจวัฒนธรรมสถานบริรักษ์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล” ได้ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาแ…

thaipr.net

19 พ.ค. 65
1 2 3 4 5 32