ม.มหิดล ร่วมพลังผลิตบัณฑิตไอทีรองรับเทคโนโลยี AI ตามนโยบายพัฒนาสู่ประเทศนวัตกรรม

ในขณะที่ประเทศไทยมุ่งหน้าสู่การเป็นประเทศนวัตกรรมทำให้ถนนวิชาการทุกสายต่างมุ่งหน้าสู่การพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีตามไปด้วยอย่างเต็มที่ เพื่อรองรับโลกแห่งอนาคตที่นับวันจะมีการใช้เทคโลยีปัญญาประดิษฐ…

thaipr.net

21 มิ.ย. 65

ม.มหิดล CMMU เปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไร้พรมแดน

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เปิดหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกทางภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน ที่ได้แนวคิดจากศาสตร์พระราชา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จนสามารถขยายผลสู่ระดับอาเซียนจัดตั้ง…

thaipr.net

21 มิ.ย. 65

ม.มหิดล เสนอระบบใหม่โลจิสติกส์เวชภัณฑ์ไทย รวมเส้นทางขนส่ง – บริหารจัดการด้วย AI กู้วิกฤติพลังงานโลก

จากความสำเร็จของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ได้วางระบบการจัดการขนส่งวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 กระจายสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศ ด้วยระบบความเย็นที่ได้มาตรฐาน และตรวจสอบได้ จนทำให้คนไทยเชื่อมั่นได้ถึงคุณภาพของวัคซีน…

thaipr.net

20 มิ.ย. 65

ม.มหิดล ค้นพบยีนบ่งชี้ผื่นแพ้ยารุนแรงทางผิวหนัง เตรียมผลักดันเข้าโครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย – หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ก่อนที่เทคโนโลยีจะย่อโลกสู่ดิจิทัล เราต้องคอยพกบัตรหลายใบเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์เพื่อช่วยระบุว่าเราเป็นใครมีสิทธิประโยชน์อะไร แต่บัตรที่มีความสำคัญอย่างมาก คือ “บัตรแสดงข้อมูลการแพ้ยา”…

thaipr.net

16 มิ.ย. 65

ม.มหิดล คืนรอยยิ้มให้ผู้ป่วยหลอดเลือดดำขอดไทยสร้างสรรค์นวัตกรรม “ถุงน่องทางการแพทย์” แนวใหม่

ไม่มีใครอยากถูกพันธนาการด้วยวัตถุใดๆ ก็ตามที่ทำให้ร่างกายรู้สึกอึดอัดทรมาน แม้แต่การสวมถุงน่องรัดๆ ในผู้ที่ต้องยืน หรือเดินนานๆ เพื่อลดอาการหลอดเลือดดำขอด รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ณัฐวุฒิ…

thaipr.net

13 มิ.ย. 65

ม.มหิดล ส่งเสริม “เกษตรไทยหัวใจอินทรีย์” ออกแบบใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบปลูกสมุนไพรและทำการเกษตรปลอดภัย

ม.มหิดล ส่งเสริม “เกษตรไทยหัวใจอินทรีย์” ออกแบบใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบปลูกสมุนไพรและทำการเกษตรปลอดภัย แม้โลกจะมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นน้ำ แต่แหล่งอาหารส่วนใหญ่ตลอดจนที…

thaipr.net

13 มิ.ย. 65

ม.มหิดล ห่วงเยาวชนไทย “ติดกับดักทางจริยธรรม” ในโลกยุคเมตาเวิร์ส

ในขณะที่ต่างประเทศได้มีการถกเถียงในประเด็นทางด้านจริยธรรมที่คาดว่าจะเป็นปัญหาในโลกยุคเมตาเวิร์สกันอย่างแพร่หลาย แต่ในประเทศไทยกลับไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้กันมากนัก ถึงเวลาแล้วหรือยังที่สังคมไทยจำเป็นจะ…

thaipr.net

10 มิ.ย. 65

ครั้งแรกในประเทศไทย ม.มหิดลค้นพบวิธีตรวจเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในขั้นตอนเดียว เตรียมประยุกต์ใช้ตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 กลายพันธุ์

ครั้งแรกในประเทศไทย ม.มหิดลค้นพบวิธีตรวจเชื้อแบคทีเรียดื้อยาในขั้นตอนเดียว เตรียมประยุกต์ใช้ตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 กลายพันธุ์ เพื่อพัฒนาสาธารณสุขไทย ผลงานอาจารย์นักวิจัยระดับเวิร์ลคลาส…

thaipr.net

9 มิ.ย. 65

ม.มหิดล เปิดตัวนวัตกรรม “กล่องนับเข็มผ่าตัด (MU Needle Box) แม่นยำสูง โดยไม่ต้องพึ่ง AI

ในโลกปัจจุบันมนุษย์มีความสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่ง AI หรือ”ปัญญาประดิษฐ์” ด้วยการเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์”นวัตกรรม” ใหม่ๆ…

thaipr.net

9 มิ.ย. 65

ม.มหิดล แนะคนรุ่นใหม่ เทคโนโลยีสำคัญที่การใช้

ชีวิตที่สะดวกสบายด้วยเทคโนโลยี มีโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์สื่อสารดิจิทัลเหมือนเป็นแขนขา ทำให้แทบไม่ต้องออกจากบ้าน และเดินน้อยลงทั้งๆ ที่ยังมีแขนขาปกติ จนทำให้เกิดโรคจากการขาดการออกกำลังกายเทคโนโลยีให…

thaipr.net

8 มิ.ย. 65
1 2 3 4 32