พรีเมียร์ โพรดักส์ มอบถังดักไขมัน ร่วมแก้ปัญหาน้ำเสีย

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายธิติพัทธ์  อดิลักษณ์ธราดล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ถังดักไขมัน ตราพีพี รุ่น GT 30-AG แก่สถานีบริการน้ำมัน ปตท.…

thaipr.net

18 ก.ค. 66

พรีเมียร์ โพรดักส์ ร่วมกับ สถานีบริการน้ำมัน PTT Station เปิดแคมเปญ รณรงค์การใช้น้ำ รับมือ เอลนีโญ

จาก การประกาศเตือนขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก เกี่ยวกับแนวโน้มปรากฎการณ์ เอลนีโญ ที่จะส่งผลให้เกิดภัยแล้งหนักโดยเฉพาะในช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคมที่จะมาถึง  โดยจะส่งผลให้เกิดปัญหาภาวะน้ำขาดแคลน ในไตรมาสที่…

thaipr.net

18 ก.ค. 66

พรีเมียร์ โพรดักส์ พร้อมรุกตลาด Solar Rooftop สำหรับที่อยู่อาศัย รองรับการเติบโตของอุปสงค์ครึ่งปีหลัง 2566

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา คุณสมชาย โรจน์อัศวเสถียร กรรมการผู้จัดการ บมจ.พรีเมียร์ โพรดักส์ สายธุรกิจพลังงานสะอาด ซึ่งนับได้ว่าเป็นหนุ่มไฟแรงในวงการพลังงานและ Key man คนใหม่และคนสำคัญของ…

thaipr.net

18 ก.ค. 66

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตรการติดตั้งถังสำรองน้ำ ถังดักไขมัน และปั๊มน้ำอัตโนมัติ เทพโก้

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตรการติดตั้งถังสำรองน้ำ ถังดักไขมัน และปั๊มน้ำอัตโนมัติ เทพโก้ สำหรับที่อยู่อาศัย…

thaipr.net

22 พ.ค. 66

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภูมิภาค”

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างศักยภาพการจัดการน้ำเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภูมิภาค”…

thaipr.net

24 ก.พ. 66

พรีเมียร์ โพรดักส์ ร่วมสนับสนุนการอบรมกิจกรรม งานออกแบบกรุงเทพ 2566

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด ( มหาชน ) ผู้จำหน่ายและติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ถังบำบัดน้ำเสีย ถังน้ำ ถังแซท และพลังงานสะอาดอย่างครบวงจร ได้ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ถังดักไขมัน …

thaipr.net

24 ก.พ. 66

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “รางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ 2565” ประเภทรางวัลดีเด่น จากปลัดกระทรวงแรงงาน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ร่วมกับกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย…

thaipr.net

14 ธ.ค. 65

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กองแผนงานและสารสนเทศ โดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายร่วมกับสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กองแผนงานและสารสนเทศ โดยกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาเครือข่ายร่วมกับสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก และสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน บริษัท…

thaipr.net

13 ธ.ค. 65

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 ร่วมเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำรองน้ำขนาดใหญ่ ของบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด มหาชน กบินทร์บุรี-ปราจีนบุรี

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำรองน้ำขนาดใหญ่ และนวัตกรรมด้านการผลิตต่างๆของ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด มหาชน ที่โรงงานผลิต อำเภอ…

thaipr.net

1 พ.ย. 65

ผลิตภัณฑ์ พีพี “ปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ชาวอุบลราชธานี”

นายธิติพัทธ์ อดิลักษณ์ธาราดล (เสื้อสีขาว) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด มหาชน  ผู้ผลิตถังน้ำ และถังบำบัดน้ำเสีย ยี่ห้อ พีพี  ร่วมมอบสินค้าอุปโภค บริโภค และถังเก็บน้ำรุ่นใหม่…

thaipr.net

1 พ.ย. 65
1 2 3