EXIM BANK ประกาศนโยบายและปรับปรุงสวัสดิการส่งเสริมความเท่าเทียมทุกเพศวัย ยอมรับความหลากหลายและความแตกต่างของทรัพยากรบุคคลในทุกมิติ

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุค Next Normal ประกอบกับเจตนารมณ์ที่จะย…

thaipr.net

28 มิ.ย. 65

EXIM BANK เริ่มโครงการ EXIM Digital Transformation พัฒนาระบบงานหลักของธนาคาร (Core Banking) เพิ่มศักยภาพการดำเนินงานและให้บริการลูกค้า

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นประธานเปิดการประชุมเริ่มโครงการ (Project Kick-off) EXIM Digital Transformation…

thaipr.net

27 มิ.ย. 65

EXIM BANK มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยพื้นที่ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี (กลาง) รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนางขวัญใจ เตชเสนสกุล (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK ลงพื้นที่ร่วมกับนางสาวศศิธร…

thaipr.net

23 มิ.ย. 65

รมว.คลัง-EXIM BANK เยี่ยมชมโซลาร์ฟาร์มเวียดนาม SSP

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ,ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์…

thaipr.net

23 มิ.ย. 65

EXIM BANK จัดงานกรรมการผู้จัดการพบพนักงาน ตอกย้ำทิศทางการเดินทางสู่ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย และองค์กรแห่งความหลากหลายในยุค Next Normal

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) จัดงานกรรมการผู้จัดการพบพนักงานครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงบทบาทและเป้าหม…

thaipr.net

22 มิ.ย. 65

EXIM BANK จับมือ บสย. ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการครบวงจรแก่ SMEs ไทย เสริมสภาพคล่องและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดการค้าโลกยุค Next Normal

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายสิทธิกร ดิเรกสุนทร (ขวา) ผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)…

thaipr.net

22 มิ.ย. 65

EXIM BANK รับมอบตราสัญลักษณ์ MEA Energy Awards

นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับมอบตราสัญลักษณ์ MEA ENERGY AWARDS พร้อมทั้งเงินสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน…

thaipr.net

17 มิ.ย. 65

EXIM BANK และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น หารือแนวทางสนับสนุนผู้ประกอบการไทย สร้างผู้ส่งออก SMEs ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยผู้บริหาร EXIM BANK พบปะ ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ (ที่ 4 จากซ้าย) โอกาสเข้ารับตำแหน่งป…

thaipr.net

8 มิ.ย. 65

EXIM BANK ร่วมกับกระทรวงการคลัง สานพลังสภาหอฯ ส.อ.ท. และ สรท. พร้อมด้วย CMMU พัฒนาผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่การส่งออกสู่ยุค Next Normal

EXIM BANK ขานรับนโยบายกระทรวงการคลัง เดินหน้าสานพลัง 3 สภา ได้แก่ สภาหอฯ ส.อ.ท. และ สรท. พร้อมด้วย CMMU สร้างผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่การส่งออก โดยจัดให้มี Ecosystem ที่เสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้ผ…

thaipr.net

7 มิ.ย. 65

EXIM BANK เปิดเวทีรับฟังเสียงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในงาน EXIM Stakeholders Day “สานพลังพันธมิตร เดินเกมเปลี่ยนประเทศไทย”

EXIM BANK จัดงาน EXIM Stakeholders Day เป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “สานพลังพันธมิตร เดินเกมเปลี่ยนประเทศไทย” เพื่อฟังเสียงผู้แทนหน่วยงานกำกับดูแลได้แก่ กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย…

thaipr.net

2 มิ.ย. 65
1 2 3 14