วศ. ร่วมกับคณะร่างมาตรฐาน คณะที่ 35 ลงพื้นที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเส้นใยกัญชง

วันที่ 1-3 สิงหาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะองค์กรกำหนดมาตรฐาน (SDO) ประเภทขั้นสูงโดย ดร.จริยาวดี ศิริจันทรา ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรก…

thaipr.net

5 ส.ค. 65

วศ.อว. ผ่านการคงสถานะการยอมรับร่วม 3 ขอบข่ายจาก APAC

กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับการคงสถานะของการยอมรับร่วมกับ APAC (Asia Pacific Accreditation Cooperation) จาก APAC- MRA Coucil รวมทั้งผ่านกระบวนการ Ballot…

thaipr.net

26 ก.ค. 65

วศ.อว. เสริมศักยภาพผู้ประกอบการอาหาร ด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อการยืดอายุและเก็บรักษา ณ จังหวัดนครนายก

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป กองเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) ได้เดินทางลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปัญหาการผลิตของผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิน…

thaipr.net

21 ก.ค. 65

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ชมนวัตกรรมสนามทดสอบยานยนต์ไฟฟ้ายานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ ของ วศ.อว. ในงาน SITE 2022

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมจัดแสดงผลงานนวัตกรรม Connected and Autonomous Vehicle (CAV) Proving Ground สนามทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า ยานยนต์เชื่อมต่อและขับขี่อัตโนมัติ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ…

thaipr.net

23 มิ.ย. 65

วศ.อว. เสริมทักษะการประเมินคุณภาพน้ำหอมในผลิตภัณฑ์ สร้างแนวคิดต่อยอดกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยนางอาภาพร สินธุสาร ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชุมชน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ศิลปะการดมน้ำหอมและการ ประเมินคุณภาพน้ำหอมในผลิตภัณฑ์ (The art of perfume…

thaipr.net

22 มิ.ย. 65

วศ. ร่วมกับเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ดร.นพ. ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นประธานการประชุมหารือ “โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure : NQI) กับการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคกลางตอนบน”…

thaipr.net

8 มิ.ย. 65

วศ. จับมือ วช. เปิดตัวความร่วมมือ โครงการตรวจประเมินและรับรองห้องปฏิบัติการ รูปแบบ Peer Evaluation

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการตร…

thaipr.net

23 พ.ค. 65

วศ.อว. ลงพื้นที่ จ.ชุมพร พัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น

วันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป กองเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลปัญหาการผลิตของผู้ประกอบการแปรรูปอาหารที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณ…

thaipr.net

20 พ.ค. 65

วศ.อว. เปิด Lab ต้อนรับ ภาคเอกชน บ.ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมดูงาน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ของ บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) เข้าหารือและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ…

thaipr.net

18 พ.ค. 65

วศ. จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ พัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพน้ำในสิ่งแวดล้อม

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดยกองบริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (ชน.บท.) กลุ่มทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ ได้จัดกิจกรรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (proficiency…

thaipr.net

3 พ.ค. 65
1 2 3 13