พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา รับรางวัลทรงคุณค่าทางการกีฬา

เมื่อ 16/12/63  พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา  วุฒิสภา รับรางวัลทรงคุณค่าทางการกีฬา วันกีฬาแห่งชาติ จาก นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) ในงานวันกีฬาแห่งชาติ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬาดีเด่น  ผู้ฝึกสอน และ บุคคลในวงการกีฬาที่ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการกีฬา เป็นประจำทุกปี

ที่มา: ยัง ครีเอเตอร์