บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) คว้า 2 รางวัล จาก กระทรวงอุตสาหกรรม

คุณธิติพัทธ์ อดิลักษณ์ธราดล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลจากกระทรวงอุตสาหกรรม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกากอุตสาหกรรมที่มีปัญหาเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้ง โดยใช้หลักการ 3Rs และ KAIZEN ประจำปี 2565 ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ ชั้น 2 สโมสรทหารบก (วิภาวดี)โดยบริษัทได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัล 3Rs Award การจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs และรางวัล 3Rs+ Award ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ ระดับเหรียญทอง ที่มีประสิทธิภาพในการลดของเสียที่ต้องกำจัด โดยบริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ทั้งธุรกิจ พนักงาน และสังคม

ที่มา: พรีเมียร์ โพรดักส์