โรงงานผลิตอาหารเสริม zenbiotech กับระบบควบคุมคุณภาพอากาศ HVAC ที่ดีที่สุด

โรงงานผลิตอาหารเสริม zenbiotech กับระบบควบคุมคุณภาพอากาศ HVAC ที่ดีที่สุด

มาตรฐานที่ดีคือพื้นฐานแห่งการสร้างความเชื่อมั่นที่ยั่งยืน เซน ไบโอเทค โรงงานผลิตอาหารเสริม กับระบบควบคุมคุณภาพอากาศ HVAC เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ การเก็บรักษา การผลิตผลิตภัณฑ์ให้สะอาดปลอดภัย

ระบบ HVAC คืออะไรในอุตสาหกรรมโรงงานผลิตอาหารเสริม HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) ระบบนี้มีไว้เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน (อุณหภูมิ, ความชื้น, air flown และ ระบบการกรองของอากาศ) ระบบการถ่ายเทอากาศที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ถูกต้องตามหลักอากาศกลศาสตร์ ให้เหมาะสมกับอาคารอุตสาหกรรมที่มีลักษณะซับซ้อน หรือเรียกได้ว่าระบบ HVAC คือ การวางระบบเพื่อเพิ่มศักยภาพในการถ่ายเทอากาศให้อากาศภายในอาคารมีคุณภาพสูงสุด

ระบบ HVAC จะมีระบบในการทำงานหลักๆ คือการระบายอากาศ ระบายความร้อน และระบบปรับอากาศที่จะทำงานควบคู่กัน โดยจะทำให้ได้อากาศที่สดชื่น ลดกลิ่นเหม็น กลิ่นอับ นอกจากนี้ยังช่วยรักษาระดับความดันอากาศให้เหมาะสม เซน ไบโอเทค ไม่หยุดที่จะพัฒนาเพื่อการสร้างแบรนด์ และส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกผลิตภัณฑ์ ติดตามนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อได้ที่ www.zenbiotechfactory.com

ที่มา: เซน ไบโอเทค