AGC ร่วมกับผู้ประกอบการในนิคมฯ มาบตาพุด ปรับปรุงลำรางสาธารณะบริเวณศูนย์คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด ร่วมกับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอตะวันออก (มาบตาพุด) สนับสนุนอุปกรณ์ในการปรับปรุงลํารางสาธารณะรอบศาลาอเนกประสงค์ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ยากไร้ คามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ ระยอง เพื่อป้องกันปัญหานํ้าท่วมขังภายในพื้นที่ในช่วงฤดูฝน

ที่มา: ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์