ไปรษณีย์ไทย เจ้าภาพบิ๊กอีเว้นท์ ESG DAY ดึงองค์กรชั้นนำทั่วไทยร่วมกำหนดบทบาทองค์กรสู่ผู้นำความยั่งยืน

ดร.เสรี นนทสูติ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม มอบนโยบายให้ไปรษณีย์ไทย เตรียมจัดบิ๊กอีเว้นท์เพื่อความยั่งยืน ESG Day : Networking for Sustainable Growth ดึงเครือข่ายองค์กรชั้นนำทั่วไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมแชร์ไอเดียการดำเนินธุรกิจให้เติบโตควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดแนวทางการดำเนินธุรกิจของไปรษณีย์ไทยที่สอดรับกับนโยบาย ESG เพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานการขนส่งที่ยั่งยืน โดยงานจะจัดขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ณ อาคารไปรษณีย์กลางรัก

ติดตามข่าวสารไปรษณีย์ไทยเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th
เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post
ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์