WICE นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมคลังสินค้า พร้อมกางแผนกลยุทธ์ 3 ปี ขึ้นแท่นโลจิสติกส์ชั้นนำของเอเชีย

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE และ นายธเนศ เมฆินทรางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท ไวส์ ซัพพลายเชน โซลูชั่นส์ จำกัด ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมคลังสินค้าพร้อมให้ข้อมูลกลยุทธ์ 3 ปี มุ่งสู่เป้าหมายการเป็นผู้นำบริการโลจิกติกส์ครบวงจรที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั้งภูมิภาคเอเชีย ณ คลังสินค้า WICE Supply Chain DC ถ.บางนา-ตราด กม.18 เมื่อเร็วๆ นี้

ที่มา: เวิร์คลิ้งค์ ดาเอเจนซี่

Symbol: WICE