ทดสอบความแข็งแรงโครงประธานรถบรรทุกตู้สินค้าต้นแบบWCE

นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน พร้อมคณะ ชมการทดสอบความแข็งแรงโครงประธานรถบรรทุกตู้สินค้า (บทต.) โดยการรับแรงแบบสถิต (Static Test) ซึ่งมีนายนายกิตติศักดิ์ มาพะเนาว์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด หรือ WCE ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการทดสอบ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ มาตรฐาน รถ บทต. ที่ผลิตและประกอบโดย WCE ตามมาตรฐานของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ที่มา: สหวิริยาสตีลอินดัสตรี