บอร์ด บมจ. พริมา มารีน หรือ PRM อนุมัติการเข้าควบรวมกิจการ ไทยออยล์มารีน ในกลุ่มไทยออยล์ เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจขนส่งเรือในประเทศและระหว่างประเทศ

นายพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (“PRM”) ผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเหลวทางเรือรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ภูริช มารีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดในบริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด ในราคาซื้อขายเบื้องต้นรวมทั้งสิ้น 346.5 ล้านบาท

โดยการเข้าซื้อครั้งนี้ (รายละเอียดตามที่เปิดเผยในตลาดหลักทรัพย์) กลุ่มบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงรูปแบบการลงทุน, มูลค่าและผลตอบแทนในการลงทุน รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจในประเภทที่กลุ่มบริษัทฯมีความชำนาญและเชี่ยวชาญ เพื่อที่จะขยายธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจจากการควบรวมกิจการได้

ซึ่งการเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด จะสามารถขยายกองเรือและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจขนส่งน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้ธุรกิจเรือขนส่งน้ำมันระหว่างประเทศมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ การเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ จะยังสามารถสร้างให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจ หรือ synergy ระหว่างกลุ่มบริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะประกอบไปด้วย

  1. การให้บริการเรือขนส่งน้ำมันดิบ (VLCC) แบบมีระยะเวลา (Time Charter) เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 3 ลำ เป็นระยะเวลา 10 ปี
  2. การให้บริการเรือขนส่งสินค้าโดยเรือขนาดเล็ก จำนวน 3 ลำ เป็นระยะเวลา 5 ปี
  3. การให้บริการในการเป็นตัวแทนเรือ (Ship Agent) เป็นระยะเวลา 5 ปี

โดยความร่วมมือทางธุรกิจดังกล่าว จะส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจระหว่างกลุ่มบริษัทฯ ด้วยสัญญาระยะยาว ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในด้านการขนส่งพลังงาน ซึ่งจะผลักดันให้เกิดการเติบโตและความร่วมมืออย่างมั่นคงระหว่างกลุ่มบริษัท อีกด้วย

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย

Symbol: PRM