โป๊ปฟรานซิสทรงต้อนรับคณะแอมบาสเดอร์รางวัล FAIR PLAY MENARINI AWARD

เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีของการมอบรางวัลนี้ คณะ Menarini Fair Play Ambassador ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ณ หอประชุมเปาโลที่ 6 ในช่วงเช้าวันที่ 22 ธ.ค. ท่ามกลางบรรยากาศเคร่งขรึมในหอประชุมเปาโลที่ 6 แห่งนครวาติกัน คณะ Menarini Fair Play Ambassador ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เพื่อสื่อสารถึงความหวัง ความเคารพศรัทธา จริยธรรม และการอุทิศตนในการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างยุติธรรมในหลาย ๆ ด้าน รางวัล Fair Play Award…

InfoQuest Limited

23 ธ.ค. 64