เมืองต้าซือเฉียวจัดเทศกาลเก็บลูกพลัมจีน ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม เทศกาลเก็บลูกพลัมจีน (Prunus Salicina Harvest Festival) ครั้งที่ 3 รวมถึงงานแสดงสินค้าเกษตรพิเศษและความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูชนบท (Rural Revitalization Excellent and Special Agricultural Products Exhibition) ได้จัดขึ้นที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเมืองต้าซือเฉียว ในเมืองต้าซือเฉียว ซึ่งเป็นเมืองระดับอำเภอที่อยู่ภายใต้เมืองระดับจังหวัดหยิงโข่ว สำนักประชาสัมพันธ์เมืองต้าซือเฉียวระบุว่า สภาพธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอก…

thaipr.net

15 ส.ค. 65