เมืองต้าซือเฉียวจัดเทศกาลเก็บลูกพลัมจีน ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม เทศกาลเก็บลูกพลัมจีน (Prunus Salicina Harvest Festival) ครั้งที่ 3 รวมถึงงานแสดงสินค้าเกษตรพิเศษและความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูชนบท (Rural Revitalization Excellent and Special Agricultural Products Exhibition) ได้จัดขึ้นที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเมืองต้าซือเฉียว ในเมืองต้าซือเฉียว ซึ่งเป็นเมืองระดับอำเภอที่อยู่ภายใต้เมืองระดับจังหวัดหยิงโข่ว

สำนักประชาสัมพันธ์เมืองต้าซือเฉียวระบุว่า สภาพธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองต้าซือเฉียวเป็นต้นกำเนิดของทรัพยากรทางการเกษตรและป่าไม้คุณภาพสูง โดยมีลูกพลัมจีนเป็นสินค้าเกษตรพิเศษ และได้กลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อของเมือง เนื่องจากอุดมไปด้วยซีลีเนียม เทศกาลเก็บลูกพลัมจีนที่จัดขึ้นสองปีติดต่อกันได้ดึงดูดผู้ค้าจำนวนมาก และกลายเป็นงานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงอุตสาหกรรมเกษตรที่มีเอกลักษณ์ของเมืองต้าซือเฉียว

ในพิธีเปิดงาน ตัวแทนจากบริษัท 6 แห่งได้ลงนามในสัญญากับตัวแทนสื่อมวลชน เพื่อส่งเสริมการผสมผสานช่องทางการขายออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน สำหรับสถานที่จัดงานนี้แบ่งเป็นสองจุด โดยจุดแรกตั้งอยู่ข้างต้นพลัมจีนเก่าแก่ในเมืองโจวเจี่ย ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการประมูล “ราชาแห่งพลัม” เพื่อนำเงินไปใช้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณะของเมืองต้าซือเฉียว ส่วนจุดที่สองอยู่ในศูนย์สาธิตอุตสาหกรรมพลัมจีนหมู่บ้านซีเฟิงโกว ซึ่งมีการจัดพิธีลงนามสัญญาซื้อขายพลัมจีนระหว่างสหกรณ์การเกษตรในท้องถิ่นกับบริษัทการค้าแห่งหนึ่ง

คุณจางอวี้ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้าซือเฉียว เปิดเผยว่า เมืองต้าซือเฉียวมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเกษตรด้วยการสร้างแบรนด์ โดยได้สร้างแบรนด์สินค้าเกษตรระดับชาติและระดับมณฑล 24 แบรนด์แล้วจนถึงตอนนี้ โดยแบรนด์ “ลูกพลัมจีนต้าซือเฉียว” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ระดับชาติ (National Geographical Indication) และเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการปกป้องสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและกิจการชนบท ซึ่งสิ่งนี้ช่วยเร่งการฟื้นฟูชนบท เพิ่มพูนรายได้ และนำความมั่งคั่งมาให้กับชาวเมือง

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ เมืองต้าซือเฉียวได้รับรางวัลความปลอดภัยและคุณภาพสินค้าเกษตรระดับชาติ รางวัลนวัตกรรมชนบทและแบบอย่างของผู้ประกอบการระดับชาติ รางวัลพื้นที่นำร่องส่งเสริมคุณภาพสหกรณ์การเกษตรระดับชาติ รวมถึงรางวัลการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพสินค้าเกษตรระดับมณฑล

ที่มา: สำนักประชาสัมพันธ์เมืองต้าซือเฉียว

ที่มา: ซินหัว-เอเชียเน็ท/อินโฟเควสท์