เปิดอบรมหลักสูตร MySQL 8.0 Administrators

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร MySQL 8.0 Administrators

หลักสูตร MySQL สำหรับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล ผู้อบรมจะได้เรียนรู้การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ MySQL ตั้งค่าการจำลองแบบและความปลอดภัยดำเนินการสำรองและกู้คืนฐานข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพการสืบค้นและกำหนดค่าเพื่อความพร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การติดตั้งและกำหนดค่า MySQL Server และโปรแกรมไคลเอนต์ , เข้าใจองค์ประกอบหลักของสถาปัตยกรรม MySQL (the MySQL architecture) , สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้และรักษาความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ , แก้ไขปัญหาการชะลอตัวของเซิร์ฟเวอร์และปัญหาอื่น ๆ , Backup and recover MySQL database , กำหนดค่า Configure and administer a variety of replication topologies.

ระยะเวลาอบรม : 3 – 5 Days

เริ่มอบรมเวลา : 09.00 – 17.00 น.

วัตถุประสงค์ :

 • ติดตั้ง MySQL server and client programs
 • อัปเกรด MySQL บนเซิร์ฟเวอร์ที่ทำงานอยู่
 • อธิบายสถาปัตยกรรม MySQL
 • อธิบายว่า MySQL ประมวลผล , จัดเก็บ , และส่งข้อมูลอย่างไร
 • กำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ MySQL และ client programs
 • ใช้ server logs และเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อตรวจสอบกิจกรรมฐานข้อมูล
 • Create and manage users and roles
 • ปกป้องข้อมูลของคุณจากความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทั่วไป
 • แก้ไขปัญหาการทำงานช้าของเซิร์ฟเวอร์และปัญหาทั่วไปอื่น ๆ
 • ระบุและเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาที่มีประสิทธิภาพต่ำ
 • กำหนดและใช้กลยุทธ์การสำรองข้อมูล
 • ทำการสำรองข้อมูลทั้งทางกายภาพและทางตรรกะของข้อมูลของคุณ
 • อธิบายการจำลองแบบ MySQL และบทบาทในความพร้อมใช้งานและความสามารถในการปรับขนาดได้สูง
 • กำหนดค่า simple and complex replication topologies
 • จัดการ Administer a replication topology
 • กำหนดค่าและจัดการ InnoDB Cluster

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • Cloud Administrators
 • Database Administrators
 • Database Designers
 • Web Administrators

รายละเอียดเพิ่มเติม

 1. ในกรณีผู้อบรมไม่สามารถเข้าอบรมตามตาราง Training 2021 ได้ ท่านสามารถเลือกวันที่ท่านสะดวกได้ตามต้องการ
 2. ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองจาก Thailand Training Center ทุกท่าน
 3. ผู้เข้าอบรมต้องนำ Computer มาเพื่อใช้ในการอบรม
 4. ราคานี้รวมห้องอบรม และ Coffee Break สำหรับผู้อบรมทุกท่าน

ติดต่อเพื่อลงทะเบียนอบรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอภิรัฐ โสภณมณี
Mobile : 089-408-6789
Id Line : thaitc
E-Mail : thailandtrainingcenter@gmail.com
www.thailandtrainingcenter.net
Facebook : https://www.facebook.com/thailandtrainingcenter

ตารางอบรมประจำปี 2564

Group : Admin (คลิก) https://bit.ly/3mtNfw5
Group : Develop (คลิก) https://bit.ly/2WkJXAg
Group : Application (คลิก) https://bit.ly/2WiFYUY
Tutor OCA 12c (คลิก) https://bit.ly/3nmx2tI

ที่มา: Thailand Training Center