เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL *Plus Programming

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL *Plus Programming เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นการใช้งาน Oracle โดยหลักสูตรนี้สอนการใช้ภาษา SQL ผู้เข้ารับการอบรม…

thaipr.net

8 ส.ค. 65

เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ประจำเดือน กรกฎาคม

Thailand Training Center เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ดังต่อไปนี้ Code : 1ZO – 062 July 23 – 24 Code : 1ZO – 071 July 30 Course :…

thaipr.net

18 ก.ค. 65

เปิดอบรมหลักสูตร Performance Tuning

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Performance Tuning หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้อบรม สามารถเริ่มการตรวจสอบและปรับแต่งฐานข้อมูลที่ต้องปรับแต่ง จากนั้นผู้อบรมจะได้เรียนรู้ขั้นตอนที่ DBA…

thaipr.net

19 พ.ค. 65

เปิดอบรมหลักสูตร APPLICATION EXPRESS (APEX) Workshop I

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร APPLICATION EXPRESS (APEX) Workshop I หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาพัฒนาโปรแกรมบน Oracle Database ให้มีประสิทธิภาพ ช่วยให้คุณ create database…

thaipr.net

18 พ.ค. 65

เปิดอบรมหลักสูตร Splunk Fundamentals 1

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Splunk Fundamentals 1 Splunk เป็นผู้นำแพลตฟอร์มข้อมูลสำหรับการรักษาความปลอดภัยแบบรวมศูนย์ และแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองที่ไร้ขีดจำกัด Splunk ช่วยให้องค์กรเปลี่ยนข…

thaipr.net

17 พ.ค. 65

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : PL/SQL Programming

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : PL/SQL Programming ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ ภาษา PL/SQL (Procedural Language) ซึ่งเป็นภาษาหลักสำหรับพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนฐานข้อมูลของ…

thaipr.net

17 พ.ค. 65

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Master Backup & Recovery with RMAN

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database 12c : Master Backup & Recovery with RMAN RMAN ของเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ DBA แต่แยกออกมาเป็นหลักสูตร RMAN โดยเฉพาะ เราสอนใน Detail…

thaipr.net

11 พ.ค. 65

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL *Plus Programming

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : SQL and SQL *Plus Programming เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นการใช้งาน Oracle โดยหลักสูตรนี้สอนการใช้ภาษา SQL ผู้เข้ารับการอบรม…

thaipr.net

10 พ.ค. 65

เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Expert Oracle SQL Tuning

Thailand Training Center เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Database : Expert Oracle SQL Tuning ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้กระบวนการอย่างเป็นระบบเพื่อปรับแต่งประสิทธิภาพของการเรียกใช้ข้อมูลในฐานข้อมูลให้ดีขึ้…

thaipr.net

10 พ.ค. 65

เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ประจำเดือนพฤษภาคม

Thailand Training Center เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ดังต่อไปนี้ Code : 1ZO – 062    May 21 – 22 Code : 1ZO – 071     May 28 Course…

thaipr.net

10 พ.ค. 65
1 2 3 29