HeveaConnect ตลาดดิจิทัลสำหรับซื้อขายยางธรรมชาติที่ผลิตอย่างยั่งยืน เปิดรับการลงทุนจาก Singapore Exchange

HeveaConnect Pte Ltd (“HC”) ประกาศในวันนี้ว่า Singapore Exchange (“SGX”) ได้เข้าถือหุ้นส่วนน้อยใน HC เพื่อเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ โดย SGX จะเป็นผู้ถือหุ้นใน HC ร่วมกับ Halcyon Agri Corporation Limited (“HAC”), ITOCHU Corporation และ DBS Bank Ltd 

ด้วยมรดกทางการค้าที่สืบทอดมาอย่างยาวนานกว่า 100 ปี สิงคโปร์จึงเป็นฮับและหัวใจของการค้ายางธรรมชาติระดับโลก โดยตลาด SICOM ของ SGX เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะศูนย์กลางการกำหนดราคายางธรรมชาติของโลก และดัชนีของ SICOM ก็เป็นมาตรฐานกำหนดราคาสำหรับทุกฝ่ายในห่วงโซ่คุณค่ายางธรรมชาติ

SGX มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนชุมชนยางทั่วโลก ด้วยตลาด SICOM ที่เป็นมาตรฐานราคายางของโลก รวมถึงบริการด้านอนุญาโตตุลาการ และชุดโซลูชันบริหารจัดการความเสี่ยงของตราสารอนุพันธ์ ปัจจุบัน โลกของเรากำลังมุ่งสู่การเชื่อมต่ออย่างครอบคลุม อุตสาหกรรมยางดั้งเดิมจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล และ HeveaConnect ตลาดดิจิทัลสำหรับยางธรรมชาติที่ผลิตอย่างยั่งยืน ก็เป็นแพลตฟอร์มในอุดมคติที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาด

พันธกิจของ HC คือการเป็นกำลังหลักของอุตสาหกรรมในการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานยางธรรมชาติที่ยั่งยืน โดยได้มีการพัฒนาแดชบอร์ดความยั่งยืน และนำเสนอห่วงโซ่อุปทานครบวงจรให้แก่ผู้เล่นในตลาดทั่วโลก รวมทั้งให้ข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับและข้อมูลความยั่งยืน สำหรับการลงทุนของ SGX ใน HC มีเป้าหมายเพื่อยกระดับขีดความสามารถของ HC ในฐานะแพลตฟอร์มอ้างอิงราคายางธรรมชาติที่ยั่งยืน ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในห่วงโซ่คุณค่ายางธรรมชาติ

การลงทุนครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานสามารถดูราคายางฟิวเจอร์ของตลาด SICOM ผ่านทางแพลตฟอร์มของ HeveaConnect เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อขายยางในตลาดสปอต รวมถึงการกำหนดราคายางในระยะยาวโดยเทียบกับตลาด SICOM

Lee Beng Hong กรรมการผู้จัดการอาวุโส และหัวหน้าฝ่ายตราสารหนี้ สกุลเงิน และสินค้าโภคภัณฑ์ของ SGX กล่าวว่า “การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมยาง รวมถึงการให้ความสำคัญกับยางที่ผลิตอย่างยั่งยืน ถือเป็นเป้าหมายหลักที่เราให้การสนับสนุน ในฐานะตลาดอ้างอิงราคายางธรรมชาติของโลก เราจะใช้ความเชี่ยวชาญของเราในการเดินหน้าพัฒนารูปแบบการกำหนดราคาซื้อขายยางอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ซึ่งสนับสนุนโดยข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยและเป็นอิสระ”

Ray Ferguson ประธานของ HeveaConnect กล่าวว่า “เป้าหมายสำคัญของ HeveaConnect ตั้งแต่เริ่มแรกคือ การพัฒนาธุรกิจที่จะช่วยปรับปรุงกระบวนการกำหนดราคาและอำนวยความสะดวกให้กับการสร้างความร่วมมือด้านความยั่งยืน และด้วยแรงสนับสนุนของบรรดาผู้ถือหุ้นที่ร่วมก่อตั้ง HeveaConnect จึงสามารถพัฒนาและยกระดับแพลตฟอร์มการเทรดที่พร้อมสำหรับการนำไปใช้ในวงกว้างกว่าเดิม เรายินดีที่ได้ต้อนรับ SGX รวมถึงพันธมิตรรายอื่น ๆ ในอนาคต เพื่อยกระดับระบบนิเวศโดยรวมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น”

HeveaConnect แพลตฟอร์มอิสระที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรม

เพื่อต้อนรับพันธมิตรรายอื่น ๆ สู่ HC ทางบริษัท HAC จะสละตำแหน่งผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมใน HC ด้วยการจัดสรรหุ้นจำนวน 59,962 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 14.73% ในฐานการถือหุ้น) ที่ถืออยู่ใน HC ให้แก่ผู้ดูแลผลประโยชน์อิสระ เพื่อกระจายให้กับองค์กรที่มีคุณสมบัติด้านการส่งเสริมความยั่งยืนในอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ ซึ่งการมีส่วนร่วมมากขึ้นของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ จะเสริมบทบาทของ HC ในฐานะแพลตฟอร์มอิสระ ทั้งยังช่วยให้ HC ได้รับการสนับสนุนมากขึ้นจากผู้ผลิตยางธรรมชาติและลูกค้า

Andrew Trevatt กรรมการของ HeveaConnect จากบริษัท HAC กล่าวว่า “การลงทุนจาก SGX ถือเป็นหลักชัยสำคัญของ HC ซึ่งกำลังเป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ เราตระหนักดีว่าการสนับสนุนและมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนการเติบโตของ HC ไปอีกขั้น เรายังคงยึดมั่นในพันธสัญญาที่มีต่อ HC และสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจแรกเริ่มของเราในการสร้างแพลตฟอร์มร่วมที่เป็นกลางและเท่าเทียมสำหรับผู้เล่นทุกคนในห่วงโซ่อุปทานยางธรรมชาติ”

ตลาดกำหนดราคายางที่เชื่อถือได้สำหรับการเทรดยาง

นับตั้งแต่ก่อตั้งในเดือนเมษายน 2562 HeveaConnect ก็ประสบความสำเร็จในการจับคู่ยางธรรมชาติกว่า 250,000 เมตริกตันกับผู้ผลิตยางรถรายใหญ่อย่าง Michelin และ Bridgestone ด้วยยอดขายทะลุ 325 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

Gerald Tan ประธานบริหารของ HeveaConnect กล่าวว่า “เรากำลังเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานยางธรรมชาติเป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด ตั้งแต่เกษตรกรสู่ผู้ผลิต และผู้บริโภคสู่ผู้ให้บริการ ท่ามกลางระบบนิเวศที่เต็มไปด้วยข้อมูล แพลตฟอร์มที่เราสร้างขึ้นโดยเฉพาะได้ช่วยปรับปรุงขั้นตอนการทำงานตั้งแต่การรับออเดอร์ไปจนถึงการส่งมอบ เพื่อยกระดับการตัดสินใจและการบริหารจัดการความเสี่ยง นอกจากนี้ เรายังนำเสนอเครื่องมือดิจิทัลเพื่อเก็บข้อมูลห่วงโซ่อุปทานที่มีคุณค่า โดยบริการเหล่านี้สอดคล้องกับนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้มงวด อีกทั้งยังช่วยตอบสนองความต้องการด้านความยั่งยืนและการตรวจสอบย้อนกลับของลูกค้า สถาบันการเงิน และเอ็นจีโอ”

Segsarn Trai-Ukos กรรมการผู้จัดการของ SMPT (Michelin) กล่าวเสริมว่า “เราใช้แพลตฟอร์ม HC มานาน 22 เดือนแล้ว ซึ่งเราเห็นประโยชน์ของแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างชัดเจน เรายินดีที่ได้เห็น SGX เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใน HC โดยช่วงเวลานี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ HC ในการเพิ่มจำนวนผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อรับประกันการใช้แพลตฟอร์มในตลาดที่กว้างขึ้นและครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด”

Brian Miller ประธาน Singapore International Chamber of Commerce Rubber Association กล่าวว่า “การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทานยางคือพัฒนาการที่สำคัญของตลาด และเรายินดีที่ได้เห็นโครงการดี ๆ มากมายในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ซึ่งโฟกัสไปที่ประเด็นสำคัญเหล่านี้”

ทั้งนี้ HeveaConnect เปิดกว้างสำหรับทุกคนในตลาดยาง นอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาด้านประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทาน ส่งเสริมการค้าทวิภาคี และก้าวต่อไปจะพัฒนากระบวนการเทรดแบบพหุภาคี โดยนวัตกรรมของ HeveaConnect ประกอบด้วย HeveaConnect Platform, HeveaPro, HeveaTrace และ HeveaGrow ซึ่งช่วยรับมือกับความท้าทายทั่วห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ HeveaConnect ยังส่งเสริมเทคนิคการผลิตยางที่ยั่งยืนและตรวจสอบได้ สนับสนุนยางที่มีข้อมูลตรวจสอบย้อนกลับได้ และให้ข้อมูลราคายางที่น่าเชื่อถือสำหรับยางธรรมชาติที่ผลิตอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับ HeveaConnect 

HeveaConnect ซึ่งก่อตั้งและมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์ นำระบบการเทรดสินค้าโภคภัณฑ์แห่งอนาคตมาให้คุณ เราเป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของห่วงโซ่อุปทานยางทั่วโลก เพื่อสร้างระบบนิเวศที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและอุดมไปด้วยข้อมูล โดยการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนี้ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อค้นหาความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการเงิน ซึ่งจะเปิดทางให้สามารถรับมือได้อย่างตรงจุด

HeveaConnect ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความโปร่งใสด้านข้อมูลและเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ เรามอบข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะระบุปัญหาและมอบโซลูชันที่จะกำหนดแนวทางใหม่ในการผลิตและเทรดสินค้าโภคภัณฑ์             

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.heveaconnect.com

ติดต่อ:

Sabrina Raziff
อีเมล: sabrina.raziff@heveaconnect.com
อีเมล: info@heveaconnect.com
โทร: +65-68450168

รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/1447650/HeveaConnect_Product_Suite.jpg

ที่มา: พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์