“วุฒิไกร” อธิบดี DIP ปลื้ม หลังพบว่าผู้ใช้ระบบ “ระงับข้อพิพาทออนไลน์” รายแรกได้ผลดีเกินคาด

“วุฒิไกร” อธิบดี DIP ปลื้มหนัก ผู้ใช้ ระบบ “ระงับข้อพิพาทออนไลน์” รายแรกได้ผลดีเกินคาด หมดยุคเดินทางยื่นเอกสาร รอคอยกระบวนการนานเป็นเดือน หลังกรมทรัพย์สินทางปัญญา DIP จับมือ สถาบันอนุญาโตตุลาการ THAC โดยร่วมมือกันในการพัฒนาระบบระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาออนไลน์ (Online Dispute Resolution (ODR)) หรือ “Talk DD” เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และลดจำนวนคดีขึ้นสู่ศาล  “วุฒิไกร” อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เผย ปลื้ม ระบบ “ระงับข้อพิพาทออนไลน์” หรือ (Talk DD) หลังผู้ใช้รายแรกได้ผลเกินคาด ทั้งสะดวก รวดเร็วและลดขั้นตอนการไกล่เกลี่ย จากเดือนครึ่ง เหลือ 2 วัน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา หลังลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากระบวนการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญากับสถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center: THAC) กระทรวงยุติธรรมในการนำระบบระงับข้อพิพาทออนไลน์ หรือ “Talk DD” มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญา ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา ก็เดินหน้าเต็มกำลังขับเคลื่อนองค์กรสู่  Smart DIP จัดบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ฟรีให้กับประชาชน และลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ได้เผยถึงเคสแรกว่าประสบความสำเร็จเกินคาด

และเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ได้มีผู้ใช้บริการเป็นรายแรก หลังจากคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทออนไลน์ กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเจรจา

ตกลงกันได้โดยมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาทร่วมกันในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 นับว่าใช้เวลาดำเนินการไกล่เกลี่ย  ข้อพิพาทเพียง 2 วันทำการเท่านั้น จึงถือว่ารวดเร็วกว่าวิธีการไกล่เกลี่ย ในรูปแบบปกติที่จะต้องนัดหมาย คู่กรณีเข้ามาเจรจาที่กรมฯ โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 45 วันกว่าจะเสร็จสิ้น

นายวุฒิไกร กล่าวว่า “การดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็น ถึงประสิทธิภาพในการนำเทคโนโลยี มาใช้พัฒนางานบริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว ดำเนินการได้ทุกที่ทุกเวลา ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือส่งเอกสารหลักฐาน เพราะดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งหมดอีกทั้งยังช่วยลดคดีความที่ต้องนำขึ้นสู่ศาลตามเจตนารมณ์ของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย”

“ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์เป็นทางเลือกในการอำนวยความยุติธรรมซึ่งคำนึงถึงความสะดวกของประชาชนผู้ใช้บริการเป็นหลัก รวมทั้งยังเป็นหนึ่งในแผนขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็น Smart DIP โดยกรมฯ มีเป้าหมายในการปรับรูปแบบงานบริการประชาชนให้อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเบ็ดเสร็จครบวงจร    

ลดข้อจำกัดต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานบริการของกรมฯ ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังตอบโจทย์แนวนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐ นำเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อรองรับยุคดิจิทัล ยกระดับการบริการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”  อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวเพิ่ม

การระงับข้อพิพาทออนไลน์ หรือ “Talk DD”  สามารถทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐานจากสถาบันอนุญาโตตุลาการรองรับชัดเจนเมื่อเกิดกรณีพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าประชาชนสามารถใช้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์กับกรมฯได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1. ยื่นคำขอไกล่เกลี่ยผ่านระบบออนไลน์ที่ Talk DD หรือhttp://odr.thac.or.th หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th เลือก “การระงับข้อพิพาทออนไลน์”

2. ระบุอีเมลของคู่กรณีเพื่อเชิญคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยออนไลน์

3. เมื่อคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการแล้วการไกล่เกลี่ยจะดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดกระบวนการ เช่น การนัดหมาย การเจรจาผ่านทางแชทรูม หรือ Video Conference ตลอดจนการจัดทำร่างและลงนามในบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท

ที่มา https://shorturl.asia/BxpJ6

สอบถามรายละเอียดหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก คลิก www.thac.or.th

เกี่ยวกับ THAC 

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (Thailand Arbitration Center) หรือ THAC เป็นสถาบันฯ ที่ให้บริการด้านการอนุญาโตตุลาการ และการประนอมข้อพิพาทในระดับสากล ดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการที่มีความเป็นอิสระและมีมาตรฐานสากล ด้วยประสบการณ์และความชำนาญทางวิชาชีพ จึงทำให้มั่นใจได้ว่าผูัมาใช้บริการจะได้รับบริการที่ถูกต้องรวดเร็ว อีกทั้ง THAC ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ช่วยให้สะดวกสบายในการเดินทางและมีอัตราค่าบริการที่ต่ำกว่า  ช่วยให้ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย

สนใจติดต่อ THAC ได้ที่ อีเมล info@thac.or.th หรือ โทร +66(0)2018 1615

ที่มา: สถาบันอนุญาโตตุลาการ