3BB ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดยะลาและปัตตานี

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา คุณก่อรัฐ วงศ์สว่างศิริ ผู้อำนวยการภาคใต้ตอนล่าง บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB นำทีมผู้บริหาร คุณอะหมัด มามุ ผู้จัดการเขต คุณอุษณีย์ สัจพันธ์ ผู้จัดการจังหวัดยะลา คุณกฤตชญา สัจพันธ์ ผู้จัดการจังหวัดปัตตานี พร้อมทีมพนักงาน ทีมช่างเทคนิค ร่วมกัน บรรจุถุงยังชีพประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค น้ำดื่ม รวมทั้ง เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในชุมชนบ้านวังกระ หมู่ 4  ต.ตาเซะ และประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าถ้ำอ.เมือง จังหวัดยะลา พร้อมกันนี้ ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับคุณคีรีรัตน์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อใช้ในกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนงานของ อบต.

ในวันเดียวกันได้ส่งมอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน พื้นที่ชุมชนบ้านเขาตูม หมู่ที่ 1 อ.ยะรัง   ชุมชนสะบารัง อ.เมือง และชุมชนบ้านท่าด่าน อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 

ทั้งนี้ โครงข่ายของ 3BB ไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดและยังสามารถให้บริการได้ตามปกติ

ที่มา: 3bb