สแกนก่อนป้องกัน โรคลมชัก (แฝง)

โรคลมชักไม่ได้มีแค่อาการชักเกร็ง กระตุก ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายเท่านั้น แต่คนที่เป็นโรคลมชักยังมีความหลากหลายทางอาการ เช่น เดินเซ หลงๆ ลืมๆ หรือเหม่อลอยซึ่งเป็นอาการที่คนอื่นสังเกตเห็น แต่คนไข้จะเหมือนสูญเสียความทรงจำชั่วขณะไป แบบไม่รู้ตัว ไม่มีอาการชักให้เห็น อันตรายของอาการชักแบบนี้คือ หากเกิดตอนขับรถ ข้ามถนน หรือทำกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้

การตรวจคลื่นสมองด้วยเครื่อง EEG หรือ Electroencephalography เป็นการบันทึกสัญญาณไฟฟ้าของเซลล์ในสมอง แสดงผลการตรวจออกมาเป็นเส้นกราฟ เป็นการตรวจที่ง่าย ปลอดภัยและไม่เจ็บ

การตรวจนี้มีประโยชน์มากในคนที่สงสัยว่าจะเป็นโรคลมชัก เนื่องจากสามารถยืนยันการวินิจฉัยได้ว่าผู้ป่วยเป็นโรคลมชักจริงหรือไม่ ในกรณีที่อาการชักไม่ชัดเจน นอกจากนี้ยังช่วยจำแนกชนิดของโรคลมชัก ซึ่งมีผลต่อการเลือกยากันชักที่เหมาะสมกับโรคลมชักแต่ละประเภทได้อีกด้วย

การป้องกันโรคลมชักที่ดีที่สุด คือการรู้ตัวว่าเป็นโรคลมชักในระยะแรกๆ ทำการรักษาแต่เนิ่นๆ ก็จะช่วยป้องกันไม่ให้สมองถูกทำลาย และสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ  

โรคลมชักอาการและการรักษา คลิกชม >> https://www.youtube.com/watch?v=q55G96V8ujc

ที่มา: โรงพยาบาลรามคำแหง