ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด รพ.หัวเฉียว จัดเสวนาออนไลน์ “โควิดตัวร้าย.. ทำลายหัวใจ !”

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดเสวนาออนไลน์เนื่องในวันหัวใจโลก WORLD HEART DAY 2022 เรื่อง “โควิดตัวร้าย.. ทำลายหัวใจ !” โดยมีวิทยากร คือ นพ.สุรพงษ์ วรสุวรรณรักษ์ (กลาง) แพทย์หัวหน้าศูนย์หัวใจและหลอดเลือด  นพ.สันติ ฤทธิ์วิชัย (ที่ 2 จากซ้าย) อายุรแพทย์โรคหัวใจเฉพาะทางหัตถการปฏิบัติและรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด และ นพ.ชัยณรงค์ ศิริกาญจนโกวิท (ที่ 2 จากขวา) อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ มอบสาระความรู้ดีๆ เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหัวใจ และลดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อโควิดที่ส่งผลต่อหัวใจผ่านทาง Facebook Live : Huachiew Hospital เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว

ที่มา: โรงพยาบาลหัวเฉียว