แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ร่วมสนับสนุนมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน มอบอุปกรณ์คัดกรองโรคหืด เพื่อสนับสนุนการยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายเจมส์ ทีก ประธาน และ นพ.กร ตาลทิพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมสนับสนุน Peak Flow Meterอุปกรณ์คัดกรองโรคหืดจำนวน 800 ชิ้น ให้แก่มูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน เพื่อสนับสนุนการยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืดในขอบข่ายบริการสุขภาพ พร้อมทั้งให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยมี ภก.ธีรวุฒิ พงศ์เศรษฐไพศาล ประธานมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชน และ รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม ประธานเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม เป็นผู้รับมอบ ภายในงานสัปดาห์เภสัชกรรม ที่จัดขึ้นในวันที่ 23 – 25 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

Peak Flow Meter เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็ก พกพาสะดวก ที่จะช่วยประเมินสมรรถภาพปอด คัดกรองความเสี่ยงของโรคทางเดินหายใจ ติดตามผลการรักษาและการควบคุมอาการของโรคหืด Peak Flow Meter เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการใช้ประเมินอาการและความรุนแรงของโรคหืดในสถานพยาบาล และช่วยคัดกรองความเสี่ยงของโรคทางเดินหายใจสำหรับประชาชนในชุมชน ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาได้เร็วขึ้น และได้รับการรักษาที่เหมาะสม

การส่งมอบอุปกรณ์คัดกรองโรคหืด Peak Flow Meter ครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Healthy Lung Thailand ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างแอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสมาคมทางการแพทย์ เพื่อรณรงค์เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคมะเร็งปอด พร้อมยกระดับการพัฒนาองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพ และการเข้าถึงการบริการเพื่อนำไปสู่พัฒนาการด้านการรักษา และจัดการโรคอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา: เวเบอร์ แชนด์วิค