เสริมเกราะป้องกันลูกน้อย ห่างไกลเชื้อไวรัส EV 71 ด้วยแพ็กเกวัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก  ที่รพ. บี.แคร์ฯ

โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) มักพบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พบได้บ่อยในเด็กทารก และเด็กเล็ก มักเกิดในสถานที่ที่มีเด็กอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก มีอาการไข้ต่ำ ๆ  อ่อนเพลีย เจ็บปาก ร่วมกับมีตุ่มพองเล็ก ๆ บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า ตุ่มแผลในปาก เพดานอ่อน กระพุ้งแก้ม ลิ้น ต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นในบางรายหากอาการไม่ดีขึ้น เช่น มีไขึ้นสูง ซึมลง เดินเซ ซัก เกร็ง หายใจหอบเหนื่อย อาเจียนมาก ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที เพราะอาจติดเชื้อโรคมือ เท้า ปาก ชนิดรุนแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

รพ. บี.แคร์ฯ ขอแนะนำแพ็กเกจวัคซีนป้องกัน โรคมือ เท้า ปาก

  • 2 เข็ม ราคา 6,050 บาทสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี(ควรรับ 2 เข็ม โดยเว้นระยะห่างจากเข็มแรก 1 เดือน

หมดเขต 31 ธันวาคม 2565

สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://www.bcaremedicalcenter.com/promotion-detail/115สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :ติดต่อศูนย์สุขภาพเด็ก ชั้น 1 อาคารปานปิติโทร 02 532 4444 ต่อ 2111, 2127

ที่มา: โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์