รพ.หัวเฉียว ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด ด้วยวิธี ATK ฟรี 2,000 คน

เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 การตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อและแยกกักตัวและให้การรักษาอย่างถูกวิธี เป็นการลดและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

โรงพยาบาลหัวเฉียว เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ฟรี  การตรวจอย่างถูกวิธีโดยผู้ชำนาญการ จึงมีความแม่นยำกว่าการตรวจด้วยตนเองเพราะอาจไม่ถูกวิธี รับตรวจจำนวน 2,000 คน แบ่งเป็นวันละ 100 คน โดยผู้สนใจตรวจให้ Walk in รับบัตรคิวได้ที่ อาคารจอดรถ ชั้น 2/1 ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2564

กรณีตรวจพบเชื้อ โรงพยาบาลหัวเฉียวมีหอผู้ป่วยโควิด และ Hospitel รองรับโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์  โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

ที่มา: โรงพยาบาลหัวเฉียว