สานต่อภารกิจระดับชาติ เซ็นทรัลพัฒนา เปิดหน่วยฉีดวัคซีนในศูนย์การค้าที่ ‘เซ็นทรัล เวสต์เกต’ เป็นแห่งที่ 9

สานต่อภารกิจระดับชาติ เซ็นทรัลพัฒนา เปิดหน่วยฉีดวัคซีนในศูนย์การค้าที่ ‘เซ็นทรัล เวสต์เกต’ เป็นแห่งที่ 9 นำร่องบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า อาสาสมัคร และอาชีพกลุ่มเสี่ยงที่ลงทะเบียนผ่าน ‘นนท์พร้อม’ ตอกย้ำ ‘ผู้นำต้นแบบ’ ศูนย์การค้าปลอดภัยเพื่อฉีดวัคซีนทั่วไทย

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวสต์เกต ผนึกกำลังร่วมกับจังหวัดนนทบุรี และ 4 โรงพยาบาลชั้นนำในจังหวัด ได้แก่ รพ. บางบัวทอง , รพ.บางใหญ่, รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ และ รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่แนล เปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นนท์พร้อม นอกโรงพยาบาล ณ Westgate Hall ชั้น 4 ที่เปิดให้บริการหน่วยบริการฉีดวัคซีนทั่วประเทศ ด้วยความพร้อมของสถานที่ที่มีศักยภาพและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนโรดแมปที่ภาคเอกชนของทีมสนับสนุนการกระจายและการฉีดวัคซีน นำโดยกลุ่มเซ็นทรัล เซ็นทรัลพัฒนา และเซ็นทรัล รีเทล พร้อมการสนับสนุนจาก AIS ด้วยความมุ่งหวังให้คนไทยทั่วประเทศได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ได้เร็วที่สุด โดยได้รับเกียรติจาก คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานฉีดวัคซีน โดยมีนายพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนเวสต์เกตฮอลล์ เซ็นทรัล เวสต์เกต ในการทดสอบระบบการฉีดวัคซีนโควิด19 นอกโรงพยาบาล เป็นวันแรกให้กับ ครู และ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า จำนวน 7,000 คน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครูก่อนการเปิดภาคการศึกษา และเมื่อการทดลองระบบของศูนย์ฉีดฯผ่านไปเรียบร้อย จะสามารถรองให้บริการฉีดวัคซีนโควิด19 ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านระบบ “นนท์พร้อม” ในลำดับต่อไป

ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของผู้คนในทุกจังหวัดที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุด ด้วยการที่มีหลายสาขากระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค เราจึงมีความเชี่ยวชาญในการประสานงานหน่วยงานท้องถิ่น รวดเร็ว เป็นมืออาชีพ โดยได้ทำหน้าที่ช่วยประสานเชื่อมโยงทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน ทั้งหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลในเครือข่ายมาตลอดระยะเวลาที่เกิดสถานการณ์ โดยยินดีสนับสนุนพื้นที่ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วได้ฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด พร้อมให้บริการสถานที่ที่สะอาดปลอดภัย มีขนาดใหญ่ ไม่แออัด สามารถจัดการให้มี Social Distancing 100% พร้อมจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และประสานงานอาสาสมัคร เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ทำงานอย่างเต็มที่ โดยเรามีประสบการณ์เป็น ‘ต้นแบบ’ ของการบริหารจัดการศูนย์การค้าที่เป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนมาแล้วที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว เป็นแห่งแรกในกรุงเทพฯ, เซ็นทรัล ระยอง, เซ็นทรัล สมุย, เซ็นทรัล มหาชัย, เซ็นทรัล โคราช, เซ็นทรัล ภูเก็ต เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า และเซ็นทรัลเวิลด์”

“เราหวังเป็นหนึ่งในพลังบวกในการจับมือกับทุกฝ่าย เร่งกระบวนการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด เริ่มจากการใช้พื้นที่ภายในศูนย์การค้ารองรับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และอาสาสมัคร โดยพร้อมเต็มที่ในการขยายผลไปสู่ภาคประชาชน เพื่อประเทศไทยของเราได้กลับมาเดินหน้า ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศได้อีกครั้ง” ดร. ณัฐกิตติ์ กล่าว

สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านระบบ “นนท์พร้อม” สามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ https://www.นนท์พร้อม.com/ และกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน จากนั้น สามารถเข้ามาตรวจสอบสนามฉีด วันและเวลาฉีดที่แน่นอนอีกครั้งผ่านทาง “นนท์พร้อม” ที่เมนูตรวจสอบรายชื่อฯ หลังประกาศแจ้งนัดฉีดวัคซีน โดยจะมีการประกาศแจ้งวันนัดฉีดวัคซีนเพื่อให้ทราบวันที่เข้ามาตรวจสอบได้อีกครั้งผ่านทางหน้าเพจสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ที่ลิงก์ https://moph.cc/6kmJxuqN7 หรือเพจกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.นนทบุรี ที่ลิงก์ https://moph.cc/V9JtQpj88 (อ้างอิงข้อมูลจาก เว็บไซต์นนท์พร้อม)

สำหรับหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นนท์พร้อม ‘เซ็นทรัล เวสต์เกต – รพ. บางบัวทอง, รพ.บางใหญ่, รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ และ รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่แนล’ ตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างขวางกว่า 3,500 ตร.ม. สามารถรองรับเจ้าหน้าที่และประชาชนได้จำนวนมาก พร้อมเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในจังหวัด ตอกย้ำเซ็นทรัลพัฒนา ผู้นำต้นแบบ ศูนย์การค้าปลอดภัยเพื่อฉีดวัคซีนมาแล้วทั่วประเทศ ด้วยความพร้อมของสถานที่ เดินทางสะดวก มีศักยภาพและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การรักษามาตรการคุมเข้มตามแนวทางแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” เพื่อดูแลสถานที่ให้มีความสะอาดปลอดภัย ระบบอากาศถ่ายเท มีการฆ่าเชื้อในระบบปรับอากาศภายในศูนย์การค้าตลอดเวลาด้วยแสง UV-C ไม่แออัด ด้วยการจัด 100% Social Distancing อย่างเป็นระบบ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ถือได้ว่าเป็น Provincial Vaccination Centers โดยได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานท้องถิ่น และโรงพยาบาลในหลายจังหวัดในการใช้พื้นที่ศูนย์การค้าเป็นพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีน มีพื้นที่ขนาดใหญ่ สะอาด ปลอดภัย สามารถรองรับเจ้าหน้าที่และประชาชนจำนวนมากได้ ปัจจุบัน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลได้สนับสนุนพื้นที่รวมกว่า 40,000 ตร.ม. ใน 23 สาขา (จาก 33 สาขาทั่วประเทศ) เพื่อเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีน ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล: เซ็นทรัลเวิลด์, ลาดพร้าว, ปิ่นเกล้า, เวสต์เกต, อีสต์วิลล์, พระราม 9, บางนา, มหาชัย ภาคเหนือ: เชียงราย, เชียงใหม่, เชียงใหม่ แอร์พอร์ต, ลำปาง, ภาคใต้: ภูเก็ต, สมุย, สุราษฎร์ธานี, หาดใหญ่ ภาคตะวันออก: ระยอง, พัทยา บีช และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: โคราช, อุบลราชธานี, อุดรธานี และขอนแก่น

เซ็นทรัล เวสต์เกต ได้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้หน่วยงานสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า อาสาสมัคร และอาชีพกลุ่มเสี่ยงที่ได้ลงทะเบียนแล้ว ดังนี้

  1. พื้นที่กว้างขวาง ได้จัดสรรพื้นที่ Westgate Hall ชั้น 4 พร้อมจัดการ Social Distancing อย่างเป็นระบบ ด้วยพื้นที่ฮอลล์กว้างขวางกว่า 3,500 ตร.ม. สามารถรองรับประชาชนได้ ประมาณ 1,500 – 2,000 คนต่อวัน พร้อมระบบเครื่องปรับอากาศที่ผ่านการฆ่าเชื้อ และอากาศถ่ายเทเป็นอย่างดี
  2. เตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ตั้งแต่ 100-200 คน
  3. การเดินทาง ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกทั้งรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง สถานีตลาดบางใหญ่ ทางออก 4 เซ็นทรัล เวสต์เกต, รถโดยสารประจำทาง และรถยนต์ส่วนตัว พร้อมที่จอดรถกว้างขวางรองรับจำนวนรถได้มากกว่า 5,000 คัน
  4. เวลาเปิด-ปิด ให้บริการ เริ่มเปิดบริการฉีดวัคซีนทุกวัน ตั้งแต่ 09:00 – 17:00 น. ในส่วนของศูนย์การค้าเปิดให้บริการ จ-ศ และอา 11:00 – 21:00 น./ ส.-อา. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10:00-21:00 น.

ที่มา: เซ็นทรัลพัฒนา

Symbol: CPN