เขตพระนครเข้มงวดตรวจสอบไม่ให้ตั้งวางสิ่งของกีดขวางพื้นที่สาธารณะ

นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้อำนวยการเขตพระนคร กทม.กล่าวกรณีมีการตั้งข้อสังเกตทางเท้าบริเวณหน้าอาคารถนนตีทอง เเขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลหรือไม่ เนื่องจากเจ้าของอาคารตั้งวางกระถางต้นไม้และจอดรถยนต์ว่า สำนักงานเขตพระนคร ได้ตรวจสอบแนวเขตบริเวณดังกล่าวพบว่า เป็นพื้นที่ด้านหน้าอาคารและเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล การตั้งวางกระถางต้นไม้ การจอดรถ และการกระทำอื่นใดที่อยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคล จึงสามารถกระทำได้ อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเพิ่มความเข้มงวดกวดขันตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่เขตพระนครไม่ให้ตั้งวางสิ่งของกีดขวางพื้นที่สาธารณะ หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามกฎหมาย ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเจ้าของอาคารจัดระเบียบพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป

ที่มา: กรุงเทพมหานคร