พีพีทีวีผนึกผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการ เปิดเวทีเสวนาระดมสมอง ถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมชี้แนะแนวทางการใช้ “ข้อมูลสาธารณะ”

พีพีทีวีผนึกผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการ เปิดเวทีเสวนาระดมสมอง ถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมชี้แนะแนวทางการใช้ “ข้อมูลสาธารณะ” เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชัน

ภาพข่าวการปราบปรามคอร์รัปชันในประเทศที่ปรากฏเป็นข่าวอื้อฉาวหลายกรณีสะท้อนให้เห็นปัญหาการทุจริตที่ยังซุกซ่อนอยู่ มิหนำซ้ำยังมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น ขณะที่ผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเมื่อปี 2565 อยู่ในขั้นวิกฤตในการบรรลุเป้าหมาย นี่เป็นโจทย์ใหญ่และความท้าทายที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อหยุดยั้ง และกอบกู้ภาพลักษณ์ เรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา

สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี 36 ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน ป.ป.ช. ได้จัดเวทีเสวนาระดมผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการมากประสบการณ์ และองค์ความรู้ มาผนึกกำลังกันเพื่อสะท้อนปัญหา ระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการแก้ไข ป้องกัน และปราบปรามการคอร์รัปชันเพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ในหัวข้อ ลงทุนไทยไร้สินบน : ปลดล็อกข้อมูลรัฐ จุดเปลี่ยนปราบโกง (Open Government : Game Changer in Fight against Corruption) โดยได้รับเกียรติจาก นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ อาวุธปราบโกงยุคดิจิทัล”

จากนั้นเป็นการเปิดวงเสวนา ในหัวข้อ “ปลดล็อกข้อมูลรัฐ จุดเปลี่ยนปราบโกง” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค กรรมการมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล, นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และรศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดี พนมยงค์ ดำเนินรายการโดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

สำหรับการเสวนาในครั้งนี้จัดขึ้นที่บริเวณโซน Atrium Wing ชั้น 1 โรงแรม Movenpick BDMS Wellness Resort Bangkok ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังการเสวนาได้ทั้งที่ในงาน หรือออนไลน์ทาง www.pptvhd36.com/webinar 

มาร่วมกันผนึกกำลังผลักดันการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยกระดับสังคมโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน สร้างความเชื่อมั่นให้เศรษฐกิจและการลงทุนของไทยไปด้วยกัน

กำหนดการ
PPTV FORUM 2023
ลงทุนไทยไร้สินบน : ปลดล็อกข้อมูลรัฐ จุดเปลี่ยนปราบโกง
(Open Government : Game Changer in Fight against Corruption)
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.30 .
 ณ โซน Atrium Wing C ชั้น1 

โรงแรม Movenpick BDMS Wellness Resort Bangkok ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ


13.00 -13.30 น.
ลงทะเบียน และชมนิทรรศการ

13.30 –13.45 น.
พิธีกรกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ พร้อมนำเสนอวิดีทัศน์

13.45 – 14.00 น.
ปาฐกถา หัวข้อ “ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ” อาวุธปราบโกงยุคดิจิทัล
โดย คุณนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

14.00-16.00 น.
การเสวนา หัวข้อ ปลดล็อกข้อมูลรัฐ จุดเปลี่ยนปราบโกง

  1. รศ.ดร.ต่อตระกูล ยมนาค กรรมการมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคม และธรรมาภิบาล
  2. ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
  3. คุณกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  4. รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ประธานกรรมการบริหารสถาบันปรีดีพนมยงค์

ดำเนินรายการโดย ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

16.00-16.10 น.
อภิปรายตอบข้อซักถาม

16.10-16.30 น.
คณะผู้จัดการงาน วิทยากร ผู้ดำเนินรายการถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

จบการเสวนา

ที่มา: พีพีทีวี