กทม.เตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฤดูร้อนถึง 29 มี.ค.นี้

นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) กทม.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์จากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า สปภ.ได้เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย ยานพาหนะ และอุปกรณ์การกู้ภัยต่าง ๆ ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2564 – 2570 เพื่อรองรับสถานการณ์จากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มี.ค.66

ขณะเดียวกันในช่วงต้นเดือน มี.ค.ที่ผ่านมาได้แจ้งสำนักงานเขตให้เร่งตรวจตราอาคารสถานที่ ป้ายโฆษณา สิ่งก่อสร้าง รวมถึงไม้ยืนต้นในพื้นที่สาธารณะที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง เพื่อตรวจสอบซ่อมแซมตามอำนาจหน้าที่ พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนจิตอาสาร่วมสอดส่องดูแลและปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัย หากเกิดเหตุพายุฤดูร้อน (วาตภัย) ที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ใด ขอให้ผู้อำนวยการเขตเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นและประสานการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว รวมทั้งกรณีป้ายโฆษณา สิ่งก่อสร้าง ไม้ยืนต้น หรือโครงสร้างพื้นที่ฐาน โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหายให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขไม่ให้กีดขวางพื้นที่สาธารณะและซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว

ทั้งนี้ หากประชาชนที่ประสบเหตุพายุฤดูร้อน (วาตภัย) หรือเหตุสาธารณภัยอื่น ๆ สามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วน 199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา: กรุงเทพมหานคร