กทม.ประสานกรมที่ดินรังวัดแนวเขตที่สาธารณะก่อนพิจารณาสร้างแนวเขื่อนจุดฟันหลอ

นายสัมฤทธิ์ สุมาลี ผู้อำนวยการเขตพระนคร กทม.กล่าวกรณีชุมชนท่าเตียนขอให้ กทม.เร่งอุดช่องว่างแนวเขื่อนริมเจ้าพระยา แก้ปัญหาน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ว่า สำนักงานเขตพระนครอยู่ระหว่างประสานกรมที่ดินรังวัดแนวเขตที่สาธารณะ เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการต่าง ๆ โดยที่ผ่านมาได้สำรวจจุดฟันหลอ รวบรวมปัญหา และอุปสรรคแจ้งสำนักการระบายน้ำ กทม.เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาสร้างแนวเขื่อนป้องกันและได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนถึงขั้นตอนการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่การก่อสร้างแนวเขื่อนกั้นน้ำถาวรยังไม่แล้วเสร็จ สำนักงานเขตฯ ได้ร่วมกับสำนักการระบายน้ำ กทม.แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนชุมชนท่าเตียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม โดยดูแลให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อยู่บริเวณจุดฟันหลอ พร้อมทั้งจัดเรียงกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำชั่วคราวในช่วงสถานการณ์น้ำหลากและน้ำทะเลหนุน เพื่อลดผลกระทบจากระดับน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ หากประชาชนมีข้อสงสัย หรือประสงค์จะขอรับการสนับสนุนอื่นใดในช่วงฤดูน้ำหลาก สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตพระนคร โทร.0 2281 8124 – 25, 0 2281 5370 ต่อ 6563 – 6564

ที่มา: กรุงเทพมหานคร