สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig worker) รุ่นที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวเพชรวรรณ นันทะสาร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) หลักสูตรการแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ ให้กับกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีทักษะพื้นฐานด้านแปรรูปอาหาร ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ไร่พนาวิทย์ หมู่ 8 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ปลูกต้นโกโก้ และไม่มีตลาดรับซื้อผลผลิตโกโก้ให้รู้จักเรียนรู้การแปรรูปผลผลิตโกโก้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น ไวน์โกโก้ โกโก้เคลือบแก้ว บราวนี่ช็อคโกแลต ดาร์กช็อคโกแลต คุกกี้ช้อกโกแลต เค้กช้อกโกแลตกล้วยหอม และช็อคโกแลตสอดไส้ซอสส้ม หลังจากนั้นทางวังคำฟาร์ม ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ผสมผสานแปรรูปโกโก้ครบวงจรจะรับซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปโกโก้ไปจำหน่ายต่อไป

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่