สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิจัดพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หลักสูตรการบังคับและการซ่อมบำรุงอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) เพื่อการเกษตรที่แม่นยำ

นายพรเทพ วัชกีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หลักสูตรการบังคับและการซ่อมบำรุงอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone)เพื่อการเกษตรที่แม่นยำ (30 ชั่วโมง) ซึ่งจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 2 รุ่น จำนวน 42 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ

โดยมีหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานและเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้แก่ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ผู้แทนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดครั้งนี้ โดยได้มีการสาธิตการบังคับอากาศซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) จากผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ด้วย   

ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดชัยภูมิ

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ