เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี

พัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ฝึกอบรมแรงงานอิสระยุค 4.0 วันที่ 21 มกราคม 2566 นายสัญชัย ภัทรวรากุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นที่ 5/2566 หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี โดยมีนายสว่าง เปรมประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน ร่วมในพิธี ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 21 – 25 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 20 คน

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน