สนพ.น่าน ร่วมกิจกรรมโครงการ ”อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่”

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายให้กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ”อำเภอ…ยิ้มเคลื่อนที่” ครั้งที่ 2/2566 ณ โรงเรียนบ้านผาขวาง ตำบลบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมี นายดลภาค เนตรใส นายอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานในกิจกรรม โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ได้ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงาน การให้คำปรึกษาด้านอาชีพและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ การฝึกอบรม จำนวน 12 ราย และการให้บริการตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีประชาชนเข้ารับการบริการ จำนวน 12 ราย

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน