สนพ.แพร่ ฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ โดยฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานให้กับแรงงานใหม่ ผู้ว่างงาน แรงงานในสถานประกอบกิจการ นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพานิชย์ขนาดเล็ก โดยฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7-21 มกราคม 2566 (เฉพาะวันเสาร์-อาทตย์) มีผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่