สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ฝึกอบรมUpskill “สปาตะวันตก” ป้อนแรงงานภาคท่องเที่ยวและบริการ

นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก(หัตถบำบัด) ระดับ 1 จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 20 คน เพื่อสร้างแรงงานเข้าสู่ระบบที่กำลังขาดแคลนตามการต้องการของตลาดแรงงานด้านธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพังงา เป็นจังหวัดที่มีความต้องการแรงงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการติดหนึ่งในห้าจังหวัด (จาก 5 อันดับสูงสุด) ได้แก่ ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี พังงา และสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน หลังก่อนหน้าที่ออกจากระบบไปในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระบาด โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและบริการทั่วประเทศขาดแคลนแรงงานรวมกว่า 9,000 คน

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา