สนพ.แพร่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี นายธาตรี  บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย และเป็นวันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงค้นพบศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานที่สำคัญว่าปวงชนชาวไทยได้มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามมาแต่โบราณ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่