ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาว จ. น่าน แก่กองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้บริหาร และพนักงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นำโดยเพทาย เพชรรัตน์ และกีรติ โกสีย์เจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาว แก่กองบัญชาการกองทัพไทย จ. น่าน เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยหนาว และทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนในพื้นที่ ต. ศิลาเพชร อ. ปัว จ. น่าน โดยมีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นผู้รับมอบ

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย