โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ร่วมกิจกรรมจิตอาสา

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ร่วมอำนวยความสะดวกพร้อมให้การต้อนรับ ชูชาติ พุ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตดินแดง ในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคลองห้วยขวาง เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (5 ธันวาคม)

ที่มา: โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์