สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ปิดฝึกอบรมหลักสูตร “บาริสต้ามืออาชีพ” รุ่นที่ 1

นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ปิดการฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 18 คน

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา