สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ปิดฝึกอบรม “หลักสูตรพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม” รุ่นที่ 1/2566

นางสาวธัญรัศม์ ศรีริพราหมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตร พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันดามัน ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 12 คน

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา