ศูนย์ ATCSW ร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองครบรอบ 92 ปี วันชาติแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (ASEAN Training Centre for Social Work and Social Welfare: ATCSW)  ได้รับเชิญจากนายอีซอม อัลยุตัยลี่ อุปทูตซาอุดีอาระเบีย ประจำสถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานเฉลิมฉลองวันชาติประเทศซาอุดิอาระเบียครบรอบ 92 ปี ภายใต้การนำที่มีวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศ พระราชาธิบดี กษัตริย์ซัลมาน บิน อับดุลอาซิซ อาล ซาอูด แสดงให้เห็นถึงบทบาทอันโดดเด่นของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในการช่วยเหลือและรับใช้ศาสนาอิสลามและประชาชาติมุสลิมทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย โดยคุณวรรณา สุขศรีบูรณ์อำไพ ผู้อำนวยการศูนย์ ATCSW ได้เข้าร่วมงานเป็นแขกรับเชิญในครั้งนี้

ซึ่งทางศูนย์ATCSWร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองครบรอบ 92 ปี วันชาติแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ภายในงานนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวปาฐกถาในฐานะแขกพิเศษ ของสถานเอกอัครราชทูตซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทย ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ 

นอกจากนี้ทางศูนย์ ATCSW ยังมีเจ้าหน้าที่นายจิณณวัตร ชัยวณิชยา(Government and Development Officer) เข้าร่วมติดตามผู้อำนวยการศูนย์ฯในงานครั้งนี้

ทั้งนี้ ทางศูนย์ATCSW ขอขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตซาอุดีอาระเบีย ประจำประเทศไทยเป็นอย่างดีที่ให้เกียรติเชิญและเข้าร่วมเป็นพันธมิตร ทั้งนี้ทีมหวังว่าในอนาคตอันใกล้ทางศูนย์ ATCSW กับราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียจะมีการร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่น ต่อเนื่องต่อไปในภายภาคหน้า

ท่านสามารถติดต่อศูนย์ฝึกอบรบอาเซียนได้ทาง

Facebook เพจของศูนย์ : ATCSW

Linkedin : ATCSW

Twitter: @ASEANTCSW

สามารถติดต่อสอบทาง E-mail: adm.atcsw@outlook.com

ที่มา: ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียน