สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาการทำเบเกอรี่

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการทำเบเกอรี่ ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ให้แก่กลุ่มแรงงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 25 คน # อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ชื่อนี้…มีแต่ให้

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย