สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จัดอบรมนวดออฟฟิศซินโดรม ร่วมกับ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี (สคอ.สฎ)

โรคออฟฟิศซินโดรม คือ อะไร? โรคออฟฟิศซินโดรม คือ โรคที่มักเป็นมากในกลุ่มวัยทำงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ หรือ ใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานๆ หรือทำงานทั่วไปเป็นเวลานาน ๆ จึงมีอาการที่เกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลังที่เกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและกระดูกสันหลัง มักจะแสดงอาการ เช่น ปวดบ่า ปวดต้นคอร้าวขึ้นศีรษะ ปวดกระบอกตา ทำให้วิงเวียนศีรษะ ชาปลายมือปลายเท้า ปวดตึงบริเวณหัวไหล่ อาจมีอาการหายใจไม่อิ่มหรือรู้สึกหายใจไม่เต็มปอด ทำให้มีอาการอ่อนเพลีย

โรคออฟฟิศซินโดรมหากปล่อยไว้โดยไม่ได้รับการรักษา ก็อาจจะก่อให้เกิดอันตรายตามมา เช่น เสี่ยงต่อการเกิดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท กระดูกสันหลังคดและแขน ขา อ่อนแรงอีกด้วย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา จึงได้เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการนวดออฟฟิศซินโดรม จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21 – 25 มิถุนายน 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ให้กับให้กับประชาชน กลุ่มสตรี กลุ่มแรงงานภาคท่องเที่ยวให้มีอาชีพ สามารถนำความรู้การนวดออฟฟิศซินโดรมไปประกอบอาชีพเสริมเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ โดยการจัดอบบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี (สคอ.สฎ) และนิคมสร้างตนเองอำเภอท้ายเหมือง จ.พังงา

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา