แว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นฟรีให้แก่ผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ “ร้อยรัก ร้อยดวงใจ มอบแว่นตาให้ผู้สูงวัย”

แว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงกลาโหม และ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่จัดกิจกรรมตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตา และประกอบแว่นฟรีให้แก่ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านสายตา ภายใต้โครงการ “ร้อยรัก ร้อยดวงใจ มอบแว่นตาให้ผู้สูงวัย” โดยมีเป้าหมายในการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 4 เขตกรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 200 ราย ที่ประสบปัญหาด้านการมองเห็นไม่ชัดและขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับบริการตรวจวัดสายตาอย่างเข้าถึง และได้ใช้แว่นสายตาที่มีประสิทธิภาพตรงตามค่าสายตา เพื่อการมองเห็นชัดเจน นำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ณ วัดวิมุตยาราม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ กรรมการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ เผยว่า “แว่นท็อปเจริญ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า 60 ปี มุ่งหวังให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยทั่วประเทศมีสุขภาพดวงตาที่ดี มองเห็นชัดเจน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ควรได้รับการดูแลใส่ใจสุขภาพดวงตาเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่พบปัญหาด้านสายตาเปลี่ยนแปลงตามอายุได้มาก หรือมีโอกาสเกิดโรคตาต่างๆ ตามความเสื่อมสภาพของร่างกาย การดำเนินโครงการ “ร้อยรัก ร้อยดวงใจ มอบแว่นตาให้ผู้สูงวัย” ถือเป็นกิจกรรมอันดีที่ทำให้แว่นท็อปเจริญได้มีส่วนในการช่วยเหลือและสนับสนุนตามเจตนารมณ์ขององค์กร โดยนำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา พร้อมเครื่องมือตรวจวัดสายตาที่มีคุณภาพมาตรฐานครบครัน มาบริการตรวจวัดสายตา ตรวจสุขภาพดวงตา และประกอบแว่นฟรีให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมกิจการผู้สูงอายุและสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร”

ทางด้าน คุณสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า “กรมกิจการผู้สูงอายุ มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือ คุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบคลุมในทุกด้าน รวมถึงการตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพดวงตาของผู้สูงอายุ จึงได้ดำเนินโครงการร้อยรัก ร้อยดวงใจ มอบแว่นตาให้ผู้สูงวัย โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุ  กระทรวงกลาโหมที่มาให้ความรู้ในการป้องกันตัวจากโควิด-19 และช่วยอำนวยความสะดวกภายในงาน สำนักงานเขตกรุงเทพมหานครมาร่วมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และห้างแว่นท็อปเจริญ มาให้บริการตรวจวัดสายตาและสนับสนุนแว่นตาให้แก่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 เขตนำร่อง ได้แก่ เขตบางพลัด เขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน และเขตบางกอกน้อย รวมกว่า 200 ราย เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาทางด้านสายตาและขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับการตรวจวัดสายตาและมีแว่นสายตาไว้ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น”

แว่นท็อปเจริญยังมุ่งมั่นเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตาผ่านโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดวงตาที่ดี และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02–612–4170 หรือ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial เว็บไซต์ www.topcharoen.co.th และไลน์ @topcharoen

ที่มา: แว่นท็อปเจริญ