คาลเท็กซ์ มอบชุดตรวจโควิด-19 หวังใช้คัดกรอง รู้เร็ว แยกเร็ว ลดเสี่ยงแพร่กระจาย

บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ นำโดย ดร. ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกิจการองค์กร (ซ้ายสุด) และ นายพรชัย พึ่งคุณไตรรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (ที่ 2 จากขวา) ร่วมส่งมอบชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (Antigen Rapid Test Kit) พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน อาทิ สเปรย์แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย ให้กับชาวชุมชนโรงสีและชุมชนคาลเท็กซ์ เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่นำไปใช้ในการคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิด โดยหวังว่าจะช่วยลดการเสี่ยงแพร่กระจายของเชื้อ ด้วยการเร่งให้เกิดการตรวจในขั้นต้นเพื่อคัดกรองแยกกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อ โดยมี นางมะลิ ธิติธนธนกุล ประธานชุมชนโรงสี (ที่ 2 จากซ้าย) และ นางบุญพิศ ฟ้อนกระโทก ประธานชุมชน    คาลเท็กซ์ (กลาง) เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ลานกีฬา ชุมชนโรงสี ถนนพระรามที่ 3 กรุงเทพฯ

ในภาพจากซ้าย

  1. ดร. ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด
  2. นางมะลิ ธิติธนธนกุล ประธานชุมชนโรงสี
  3. นางบุญพิศ ฟ้อนกระโทก ประธานชุมชนคาลเท็กซ์
  4. นายพรชัย พึ่งคุณไตรรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด
  5. นางสาวภิญญดา ธนาติณณภพ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด

ที่มา: ไมนด์ ทัช