กลุ่มเหล็กสหวิริยา ห่วงใย 71 หมู่บ้าน-โรงเรียนอำเภอบางสะพาน สนับสนุนชุดตรวจ ATK คัดกรองโควิด-19 ป้องกันคลัสเตอร์

กลุ่มเหล็กสหวิริยา บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน (สสอ.บางสะพาน) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูอำเภอบางสะพาน ร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ลดความเสี่ยงต่อการเกิดผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือ Save Bangsaphan” อย่างต่อเนื่อง

โดยในการนี้ กลุ่มเหล็กสหวิริยา ได้มอบชุดตรวจทดสอบโควิด-19 Antigen Test Kit หรือ ATK จำนวน 3,630 ชุด ผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อนำไปจัดสรรมอบให้กับผู้นำชุมชน 71 หมู่บ้านพื้นที่อำเภอบางสะพาน และผ่านคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูอำเภอบางสะพาน เพื่อนำไปจัดสรรมอบให้กับสถานศึกษาอำเภอบางสะพาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (สพป.ปข.1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่อำเภอบางสะพาน ลดความเสี่ยงต่อการเกิดผู้ติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) โดยมีนายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน กำนัน และผู้ใหญ่บ้านจาก 71 หมู่บ้านพื้นที่อำเภอบางสะพาน ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบในเวทีการประชุมประจำเดือน มกราคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอบางสะพาน และนายสุรชัย แคลนกระโทก นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูอำเภอบางสะพาน พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบางสะพาน ร่วมรับมอบในเวทีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูอำเภอบางสะพาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนธนาคารออมสิน

ที่มา: สหวิริยาสตีลอินดัสตรี